fbpx

Work With Dr.Gorn Aesthetique

        ดร.กร เอสเทติค ดำเนินกิจการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ และกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก จึงต้องการรับสมัครทีมงามคุณภาพเพิ่มเติม

Beauty Consultant

ที่ปรึกษาความงามและศัลยกรรมประจำคลินิก

 1. สื่อสารภาษาไทย 
 2. สื่อสารภาษาภาษาฟิลิปีโน – ภาษาอังกฤษได้
 3. สื่อสารภาษาเขมร
 4. สื่อสารภาษาจีน 

3  ตำแหน่ง

1  ตำแหน่ง

1  ตำแหน่ง

1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. มีความรู้ หรือความสนใจ เรื่องการเสริมความงาม และการดูแลผิวพรรณ
 5. สามารถแนะนำสินค้าด้านการดูแลผิวพรรณและความงามได้
 6. สามารถปิดการขายได้
 7. มีความคิดเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์
 8. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี
 9. มีความใส่ใจเป็นพิเศษ
 10. รักและชอบในงานบริการ

* หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเสริมความงามและศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Therapist Skin

เจ้าหน้าที่ดูแลทรีทเมนท์ ผิวพรรณและ ความงาม

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. มีความรู้ หรือความสนใจ เรื่องการเสริมความงาม และการดูแลผิวพรรณ
 5. สามารถแนะนำสินค้าด้านการดูแลผิวพรรณและความงามได้
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 7. มีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับคนในทีมได้
 8. สามารถยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการปฏิบัติงานได้
 9. มีความคิดเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์
 10. มีความใส่ใจเป็นพิเศษ
 11. รักและชอบในงานบริการ

* หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเสริมความงามและศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Therapist Surgery

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์ ศัลยกรรม ประจำคลินิก

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่าหรือผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 3 เดือน,6 เดือนหรือ 1 ปี )
 4. รักในงานบริการและรักงานวิชาชีพ NA เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 6. มีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับคนในทีมได้
 7. สามารถยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการปฏิบัติงานได้
 8. มีความคิดเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์
 9. มีความใส่ใจเป็นพิเศษ
 10. รักและชอบในงานบริการ
 11. ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)

* หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเสริมความงามและศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic Design and Content Creator

สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อต่างๆ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และแปลกใหม่ในการสร้างสื่อ
 5. สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ประเภทการเขียน / รูปภาพ / VDO ได้
 6. ถ่ายภาพ ถ่าย VDO ได้ เล่นกล้องเป็น
 7. ออกแบบภาพนิ่ง และสามารถตัดต่อ VDO สั้นๆ ได้เล็กน้อย
 8. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 9. มีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับคนในทีมได้
 10. สามารถยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการปฏิบัติงานได้
 11. มีความคิดเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์
 12. มีความใส่ใจเป็นพิเศษ รักและชอบในงานบริการ

* หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเสริมความงามและศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

อัพโหลดไฟล์

เขียนใบสมัครด้วยตัวเองที่ตั้งสาขา

เลขที่ 51/1   ซอยรามอินทรา 109               แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  10510
โทร. 089 130 5448 »

ดูแผนที่ใน Google Map »

วัน/เวลาให้บริการ