fbpx

Our Reviews

ปรับลุคของคุณดูดีอยู่เสมอ เพราะโอกาสดีดี

มีสำหรับคนที่พร้อมอยู่เสมอ

Our Reviews

ปรับลุคของคุณให้พร้อม
เพราะโอกาสรอคุณอยู่เสมอ

รีวิวภาพก่อน - หลัง

เสริมจมูกแบบ Open
แก้ไขโครงสร้าง

Open Nose Reconstruction Rhinoplasty

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ตัดปีกจมูก

Alar Plasty

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ยกหางคิ้วและแก้หนังตาตก

Sub Brow Lift and
Lateral Hooding Correction

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ตาล่างและถุงใต้ตา

Lower Blepharoplasty

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ดึงหน้า ดึงคอ ดึงคิ้ว

Brow , Face , Neck Lift Surgery

รีวิวภาพก่อน - หลัง

เสริมหน้าผาก

Forehead Augmentation

รีวิวภาพก่อน - หลัง

เสริมคาง

Chin Augmentation

รีวิวภาพก่อน - หลัง

เติมไขมันหน้าเด็ก , ดูดไขมัน

Autologous Fat Graft / Liposculture

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ลักยิ้มธรรมชาติ/ลดกระพุ้งแก้ม

ลักยิ้มธรรมชาติและลดขนาดไขมันกระพุ้งแก้ม

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ปลูกผมถาวร

Hair Transplantation

รีวิวภาพก่อน - หลัง

ผ่าตัดแก้ไขเหนียง

Double Chin Correction

เสริมซิลิโคนร่องแก้ม

ผ่าตัดแก้ไขร่องแก้มลึก

Deep Nasolabial Fold Correction