fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ในปัจจุบัน เทคนิคการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (Facial Plastic Surgery) มีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกอย่างการเสริมจมูก (Rhinoplasty) นอกจากการใช้ซิลิโคนเสริมจมูกแบบดั้งเดิมแล้ว เรายังสามารถเสริมจมูกไร้ซิลิโคน (No Silicone) หรือเสริมปลายจมูกไร้ซิลิโคนได้อีกด้วย

การทำจมูกด้วยเทคนิคใหม่นี้มีข้อดีอย่างไร แล้วใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน ดร.กร เอสเทติค คลินิก (Dr.Gorn Aesthetique) จะพาคุณไปหาคำตอบ

เทคนิคการเสริมจมูกในปัจจุบันมีหลากหลายเทคนิค หลายวิธีขึ้นกับความต้องการของคนไข้ , ปัญหาของจมูก , ค่าใช้จ่ายรวมถึงทักษะของแพทย์ผู้ผ่าตัด ในอดีตมีความนิยมในการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแล้วพบว่า มีข้อเสียหลายอย่างดังต่อไปนี้

เสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ?

เสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน คือการผ่าตัดเสริมจมูกแบบโอเพ่นด้วยเทคนิคใหม่เพื่อแก้ไขโครงสร้างจมูกให้มีรูปร่างที่สวยงามขึ้น หรือมีสันจมูกที่โด่งขึ้นโดยไม่ใช้ซิลิโคน หรือใช้ซิลิโคนแค่บางส่วน โดยศัลยแพทย์อาจปรับแต่งโครงสร้างจมูกเพียงอย่างเดียวในผู้ที่มีสันจมูกโด่งอยู่แล้ว เช่น ตะไบฮัมพ์ ตอกฐานจมูก หรือใช้กระดูกส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาเพิ่มความโด่งให้กับสันจมูกแทนการใช้ซิลิโคนเสริมจมูกแบบดั้งเดิม เป็นต้น

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคนดีกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนอย่างไร?

การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน เป็นการศัลยกรรมจมูกด้วยวิธีการดั้งเดิม โดยศัลยแพทย์จะใช้ซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) หรือซิลิโคนเกรดสำหรับปลูกฝังในร่างกาย (Implant Grade) ในการเสริมความโด่งให้กับสันจมูก อย่างไรก็ตาม การใส่ซิลิโคนเข้าไปในร่างกายก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น

 • ในบางคนอาจมีปฏิกิริยา (Fibrosis) ของร่างกายต่อซิลิโคนค่อนข้างมาก ทำให้มีการหดรัดแกน (Capsular Contracture) มากเกินไปจนเห็นขอบซิลิโคนชัด ถึงแม้ว่าแพทย์จะมีการเหลาซิลิโคนอย่างดีแล้วก็ตาม
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน เช่น ซิลิโคนจมูกทะลุ ในกรณีที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคนโด่งเกินไป มีเนื้อเยื่อหุ้มจมูกบางมาก ๆ หรือมีจมูกสั้น แล้วเสริมจมูกด้วยซิลิโคน L-Shape เป็นต้น


นอกจากนี้ ในผู้ที่เคย
เสริมจมูกด้วยซิลิโคน แล้วต้องการแก้ไข (Revision Surgery) หรือเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก (Foreign Body) หรือเคยมีการอักเสบ หรือติดเชื้อจากการเสริมจมูกมาก่อน การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไป

ด้วยเหตุนี้ การเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะใช้กระดูกในร่างกายของผู้เข้ารับการผ่าตัดเอง ทำให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่อต้านของร่างกายได้น้อยมาก ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ และสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นการเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคนจึงดีกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนนั่นเอง

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (Facial Plastic Surgery)   โดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งหรือการเสริมจมูก (Rhinoplasty) ค่อนข้างมาก   เราจึงสามารถเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน (No Silicone)   ซึ่งมีข้อดีหลาย ๆ อย่าง

ประเภทของการเสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน

การเสริมจมูกแบบไม่ใช้ซิลิโคนแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเสริมจมูกโดยใช้ซิลิโคนแค่บางส่วน หรือที่นิยมเรียกกันว่า “เสริมจมูกแบบปลายจมูกไร้ซิลิโคน” และการเสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน 100% ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีเทคนิคในการศัลยกรรมจมูกที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

เสริมจมูกแบบปลายจมูกไร้ซิลิโคนด้วยเทคนิค Semi-Open

การเสริมจมูกแบบปลายจมูกไร้ซิลิโคน เหมาะสำหรับผู้ที่มีจมูกไม่สั้นมาก สันจมูกไม่เบี้ยวเอียงมาก ต้องการทำจมูกเพิ่มความยาวของปลายจมูกไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และไม่ต้องการให้ปลายจมูกมีซิลิโคนอยู่ โดยศัลยแพทย์จะใช้กระดูกอ่อนใบหูตกแต่งปลายจมูก 100% ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดซิลิโคนจมูกทะลุในผู้ที่มีเนื้อเยื่อจมูกบางมากได้

ในส่วนของการเติมสันจมูก อาจใช้ซิลิโคนสั้น ๆ  เฉพาะบริเวณสันจมูก (Boat Shape) หรือใช้ไขมันจากบริเวณก้น (Dermofat graft) มาเติมสันจมูกแทนซิลิโคนก็ได้ ในกรณีนี้จะถือว่า เป็นการเสริมจมูกแบบไม่ใช้ซิลิโคนได้เช่นกัน เพราะไม่มีการใช้สิ่งแปลกปลอม และเป็นจมูกธรรมชาติ 100% 

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?

นอกจากนี้ ในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการเปิดแผลบริเวณปลายจมูกก็สามารถใช้วัสดุสังเคราะห์เติมสันจมูกให้สูงขึ้นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การฉีดฟิลเลอร์ (Filler) หรือร้อยไหม อย่างไรก็ตาม การฉีดฟิลเลอร์ด้วยสารไฮยาลูรอนิคแอซิด (Hyaluronic Acid) และการร้อยไหมจะไม่ตอบโจทย์ในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาด้านโครงสร้างจมูก เช่น

 • แกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide Dorsum)
 • แกนจมูกคด (Deviated Nose)
 • ปลายจมูกเตี้ย ไม่พุ่ง (Tip Deprojection)
 • ผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อไขมันบริเวณปลายจมูกค่อนข้างหนา (Thick Oily Skin / Bulbous Tip)

ในบางครั้งยังอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจอีกด้วย เช่น ในผู้ที่มีแกนจมูกใหญ่หรือกว้าง อาจทำให้จมูกดูใหญ่มากขึ้น หรือในผู้ที่มีปลายจมูกใหญ่และผิวหนังปลายจมูกหนา เวลาฉีดฟิลเลอร์หรือร้อยไหมจะยิ่งทำให้ปลายจมูกดูหนาและใหญ่มากขึ้นได้ เป็นต้น

เสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน 100% (No Silicone)

 1. การเสริมจมูกแบบไม่ใช้ซิลิโคน คือการเสริมจมูกแบบโอเพ่น (Open Rhinoplasty) เพื่อแก้ไขโครงสร้างจมูกทั้งหมด โดยที่ไม่มีการใช้ซิลิโคนเลย 100% จัดเป็นเทคนิคการแก้ไขโครงสร้างจมูกแบบไร้ซิลิโคนใหม่ล่าสุด (New Advanced Nose Reconstruction) โดยสามารถแก้ไขโครงสร้างจมูกได้ทั้งส่วนปลายจมูก และส่วนสันจมูก

ในส่วนของปลายจมูก (Tip Surgery) จะมีการยืดปลายจมูกให้ยาวขึ้น (Extension Graft) และยกปลายจมูกให้โด่งเรียวขึ้น (Columellar Strut) โดยใช้เป็นกระดูกอ่อนกึ่งกลางจมูก (Septum) หรือกระดูกอ่อนซี่โครง (Costal Cartilage) ร่วมกับกระดูกอ่อนใบหูตกแต่งปลายจมูกเพิ่มเติม (Ear Cartilage)

ในกรณีที่คนไข้มีกระดูกอ่อนกึ่งกลางจมูกไม่แข็งแรงเพียงพอ และไม่สะดวกผ่าตัดนำกระดูกอ่อนซี่โครงมาใช้ ยังสามารถเลือกเสริมปลายจมูกด้วยวัสดุสังเคราะห์ เช่น Polycaprolactone Mesh หรือ Porous Polyethylene Implants ได้ด้วย

ในส่วนของการเสริมและแก้ไขโครงสร้างบริเวณสันจมูก (Dorsal Augmentation and Osteotomy) จะแบ่งการผ่าตัดเป็น  2  จุดประสงค์ คือ

 1. เติมความสูงสันจมูก
  คนไข้สามารถเลือกใช้เนื้อเยื่อของร่างกายของตนเอง ได้แก่ เนื้อเยื่อไขมันก้น (Dermofat), กระดูกอ่อนซี่โครง (Costal Cartilage), เนื้อเยื่อบริเวณศีรษะ (Deep Temporal Fascia) หรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน หรือเลือกใช้กระดูกซี่โครง โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ของร่างกายตนเอง หรือกระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค (Irradiated Homologous Costal cartilage : IHCC) ก็ได้
 2. แก้กระดูกสันจมูกใหญ่ หรือคด
  โดยอาศัยการตอกฐานจมูก (Osteotomy) หรือ ตะไบฮัมพ์ ออกเท่าที่จำเป็น (Humpectomy) เพิ่มช่วยให้สันจมูกดูโด่งขึ้น และดูตรงขึ้น
ทางเลือกในการเสริมจมูกแบบ Open แก้ไขโครงสร้างแบบไร้ซิลิโคน

ตัวอย่างการแก้ไขโครงสร้างที่ทำบ่อย ๆ ในคนไทยได้แก่

1.เสริมบริเวณแกนจมูก
(Dorsal Augmentation)

ในกรณีแกนจมูกเตี้ยหรือไม่โด่ง
(Low Dorsum / Saddle Nose)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?

หมายเหตุ
ในบางเคสที่ต้องการให้สันแกนจมูกคมชัดและไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์   ในส่วนนี้อาจพิจารณาใช้ซิลิโคนรูปเรือ (Boat Shape Silicone) ดังในรูป   ส่วนบริเวณปลายจมูกและอื่น ๆ จะใช้กระดูกอ่อนของตัวเองเราเองเท่านั้น

2.ต่อแกนจมูกให้ยาวขึ้น
(Septal Extension Graft)

ในกรณีที่จมูกสั้น
(Short Nose)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
3.ค้ำปลายจมูกให้โด่งขึ้น (Columella Strut Graft)

ในกรณีที่ปลายจมูกไม่โด่ง
(Tip Deprojection)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
4.แต่งบริเวณปลายจมูก
(Tip Onlay Graft)

ในกรณีที่ปลายจมูกไม่ได้รูป
(Tip Deformity)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
5.ตอกฐานแกนจมูก 2 แนว
เทคนิคดร.กรให้เรียวเล็กลง
(Double Osteotomy)

ในกรณีที่ฐานแกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide/Broad Dorsum)

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?

ตัวอย่างเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนของเราเองที่นิยมนำมาใช้ในการเสริมจมูกไร้ซิลิโคน (No Silicone) ได้แก่

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก

Septal Cartilage

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนหลังหู

Ear Cartilage

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนซี่โครง

Rib Cartilage

การเสริมจมูกไร้ซิลิโคน คือ อะไร ?
กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค

Irradiated Homologous Costal Cartilage (IHCC) * ใช้ในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเองไม่ได้

รวมรูปรีวิวเสริมจมูกไร้ซิลิโคนที่ 
ดร.กร เอสเทติค คลินิก

สนใจเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน ส่งรูปจมูกให้แพทย์ประเมินออนไลน์ฟรี
แอดไลน์ @dr.gornaesthetique

ใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูก Open แก้ไขโครงสร้างจมูกแบบไร้ซิลิโคน

 • เคสแก้เสริมจมูกที่เคยทำมา (Revision Cases)
 • มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูกแบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน หรือสันจมูกและผนังกั้นกลางจมูกคด
 • จมูกสั้น ปลายจมูกเชิดมากเกินไป
 • ผู้ที่ต้องการเสริมจมูกโด่งสโลปแบบเป็นธรรมชาติ
 • มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน เช่น
  • กรณีเคสแก้
  • กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
  • กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
  • กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ
 • สันจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลางร่วมกับการเสริมจมูก
 •  

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการเสริมจมูกไร้ซิลิโคน
แก้โครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง

ข้อดีของการเสริมจมูกไร้ซิลิโคน แก้โครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง

 • แก้ภาวะจมูกตันจากรูเปิดด้านในจมูกตีบแคบได้ดี เพราะมีการผ่าตัดปรับแก้ไขโครงสร้างของจมูก
 • มีความปลอดภัยสูง เสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ได้น้อยมาก เพราะใช้เนื้อเยื่อร่างกายของตนเอง
 • เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จมูกสั้นมาก ๆ หรือมีเนื้อเยื่อจมูกบาง
 • ไม่มีผลข้างเคียงที่พบได้จากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน เช่น ซิลิโคนจมูกทะลุ หรือมองเห็นซิลิโคนชัดเจน ไม่เป็นธรรมชาติ

ข้อเสียของการเสริมจมูกไร้ซิลิโคน แก้โครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง

 • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมาก เนื่องจากมีแคลเซียมมาเกาะที่กระดูกอ่อน อาจทำให้ไม่สามารถใช้กระดูกอ่อนของร่างกายตนเองได้
 • อาจเกิดการสลายของกระดูกอ่อน  3 – 10% หลังจากที่เสริมจมูกไปแล้ว 5 ปี ซึ่งอาจทำให้จมูกดูเบี้ยว หรือเอียงได้ แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไข้ได้ด้วยการใช้เทคนิค เช่น การสับกระดูกเป็นชิ้นเล็ก ๆ (Decided Costal Cartilage)

สรุปการเสริมจมูกไร้ซิลิโคน

การเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมจมูกให้เป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องการใส่ซิลิโคนเข้าไปในร่างกาย หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้ซิลิโคนเสริมจมูก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีอาการแพ้ซิลิโคน หรือที่ผู้ที่เคยเสริมจมูกมาแล้ว โดยแพทย์จะผ่าตัดเสริมจมูก Open แล้วทำการปรับแก้โครงสร้างจมูกให้สวยงาม เช่น ตอกฐานจมูก ตะไบฮัมพ์ และใช้เนื้อเยื่อ หรือกระดูกอ่อนส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาใช้เสริมความโด่งให้กับจมูก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคนได้รับจมูกที่สวยงาม เป็นจมูกธรรมชาติ 100%

มีคำถามเกี่ยวกับการเสริมจมูกไร้ซิลิโคนอยู่ใช่ไหม?

สำหรับใครที่สนใจเสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและประเมินราคาเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคนเบื้องต้นด้วยตนเองได้ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาด้านความงามของดร.กร เอสเทติค คลินิก ได้ที่ไลน์ @dr.gornaesthetique มีแพทย์ช่วยประเมินออนไลน์ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย! พร้อมให้บริการทั้ง 3 สาขา ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร น่าน หรือพิษณุโลก ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าโดยตรงที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี