fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า ปลายจมูกเราสามารถมองเห็นได้ 2 มิติ คือ

ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

1.ท่ามองตรง

ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

2.ท่าเงยหน้า

ปลายจมูก (Nasal Base) ขนาดใหญ่ จึงมีสาเหตุมาจากโครงสร้างบริเวณฐานจมูก 3 อย่าง คือ

  1. ปลายจมูก
  2. ปีกจมูก
  3. ความกว้างของฐานรูจมูก
ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

ดังนั้น การตัดปีกจมูกอย่างเดียวจะไม่ได้ทำให้ปลายจมูกเล็กลงอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันนะครับ บางครั้งอาจสร้างปัญหา คือ ขนาดรูจมูกไม่สมดุลกับขนาดของปลายจมูกหรือรูปทรงจมูกโดยรวมอีกด้วย บางคนถึงกับเอานิ้วก้อยเข้าไปแคะจมูกไม่ได้เลย เนื่องจากตัดปีกจมูกจนรูจมูกเล็กลงมาก

สาเหตุจากปลายจมูกที่ใหญ่ (Bulbous Tip / Boxy Tip)

1. ปลายจมูกใหญ่จากกระดูกอ่อนปลายจมูกกางออก และ/หรือ ขนาดใหญ่เกินไป

การแก้ไข : คือ การผ่าตัดกระดูกอ่อนส่วนเกินออกแล้วเย็บ (Suture) และใช้กระดูกอ่อน (Tip Graft) มายึดปลายจมูกให้แข็งแรง

ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

2.ปลายจมูกใหญ่จากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณปลายจมูกโดยเฉพาะชั้นไขมันมีปริมาณมาก ซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยที่มีผิวหน้าค่อนข้างหนาและมัน

การแก้ไข : คือ การผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อส่วนเกินออกอย่างเหมาะสม วิธีนี้ นอกจากทำให้ปลายจมูกเล็กลงแล้วยังทำให้แพทย์สามารถยึดปลายจมูกให้โด่งและยาวได้ขึ้นได้อีกด้วย

ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

3.ปลายจมูกใหญ่จากทั้ง 2 สาเหตุ คือ ทั้งกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหนามากเกินไป

การแก้ไข : คือ การผ่าตัดแก้ไขทั้ง 2 สาเหตุร่วมกัน จึงจะลดขนาดปลายจมูกได้

4.ปลายจมูกใหญ่จากปลายจมูกไม่โด่ง หรือ เตี้ย ทำให้เรามองว่าปลายจมูกใหญ่

การแก้ไข : คือ การทำให้ปลายจมูกโด่งขึ้นด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของ (Tip Surgery) ปลายจมูกจะแลดูเล็กลงและละมุนขึ้นอีกด้วย

ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

สาเหตุมาจากรูจมูกกว้าง (Wide Nasal Sill)

การแก้ไข : โดยการตัดรูจมูกให้เล็กลงตามความกว้างของรูจมูกเดิม (Sill Reduction)

ปลายจมูกหมู/ปลายจมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่ ทำไมเสริมด้วยซิลิโคนแล้วยังไม่เรียว

สาเหตุมาจากปีกจมูกกาง / ใหญ่ / กว้าง (Wide Alar Base / Alar Flaring)

การแก้ไข : โดยการตัดปีกจมูกแผลนอก , แผลใน หรือร่วมกันทั้ง 2  แผลตามดุลยพินิจของแพทย์

1.ปีกจมูกกางออกมากเกิน (Alar Flaring)

การแก้ไข : โดยการผ่าตัดลดความหนาของปีกจมูก (Alar Rim Reduction)

2.ปีกจมูก / ขอบรูจมูกหนามากเกินไป (Thick Alar Rim)

การแก้ไข : โดยการผ่าตัดลดความหนาของปีกจมูก (Alar Rim Reduction)

ในกรณีหนึ่งที่ปีกจมูกกางออกอย่างชัดเจนเวลาเรายิ้ม (Smiling Test Positive)    ถ้าเป็นแบบนี้ การตัดปีกจมูกได้ผลน้อย   เนื่องจากการกางออกของปีกจมูกมีอิทธิพลมาจากกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากและกลุ่มกล้ามเนื้อที่ยกมุมปาก (Lip Elevator Muscle) ร่วมด้วย

ส่วนการลดขนาดปลายจมูกชั่วคราวโดยการฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน (botulinum toxin) ได้นั้น เพราะคุณหมอจะฉีดกล้ามเนื้อบริเวณปลายจมูกที่ทำให้ปีกจมูกบานออก (dilator muscle) จึงลดขนาดปีกจมูกลงได้ชั่วคราว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความพอใจต่อผลของการผ่าตัดลดขนาดปลายจมูกและปีกจมูก การสื่อสารระหว่างคนไข้กับคุณหมออย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก ทางที่ดีคนไข้ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการผ่าตัดนะครับ