fbpx

Every Design for men

Male Nose Surgery Male Rhinoplasty

“เพราะจมูกผู้ชายต่างจากผู้หญิง การผ่าตัดและงานดีไซน์
ต้องตรงจุด ตอบทุกความต้องการของผู้ชายอย่างแท้จริง
เราจึงพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดจมูกเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะ
ให้คุณดูดีแบบแมนๆ”

The Rhino-Plastic surgeons who is
Specialized in nose the most

Male Rhinoplasty

Every Design for men

Male Nose Surgery Male Rhinoplasty

“เพราะจมูกผู้ชายต่างจากผู้หญิง การผ่าตัดและงานดีไซน์ ต้องตรงจุด ตอบทุกความต้องการของผู้ชายอย่างแท้จริง เราจึงพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดจมูกเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะ ให้คุณดูดีแบบแมนๆ”

The Rhino-Plastic surgeons who is
Specialized in nose the most

Male Rhinoplasty

For Every Men must be different in
Every Design Every Details Every Techniques

เนื่องจากรูปทรง ภาพลักษณ์ โครงสร้างจมูก และความต้องการของผู้ชาย ไม่เหมือนกับผู้หญิง ทางทีมเราจึงได้
พัฒนาเทคนิคการ ผ่าตัด เฉพาะ วิเคราะห์รูปทรง และความต้องการสำหรับจมูกผู้ชายทุกคน
เพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผู้ชาย ให้ดูดีแบบแมนๆ เป็นธรรมชาติ

โครงสร้างจมูกของผู้ชายมีองศาปลายจมูกที่แตกต่าง ขนาดจมูกที่ต้องดูใหญ่กว่าผู้หญิง แนวสันจมูกที่ตรงกว่า
จึงต้องออกแบบและกำหนดรายละเอียดของทรงจมูกผู้ชาย ให้เข้ากับสัดส่วนใบหน้าและรูปทรงคาง
ที่แตกต่างจากผู้หญิงอย่างมาก

Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty

“ DR.Gorn’s Male rhinoplasty offers all of details for every men “

For Every Men must be different in
Every Design Every Details Every Techniques

เนื่องจากรูปทรง ภาพลักษณ์ โครงสร้างจมูก และความต้องการของผู้ชาย ไม่เหมือนกับผู้หญิง ทางทีมเราจึงได้ พัฒนาเทคนิคการ ผ่าตัด เฉพาะ วิเคราะห์รูปทรง และความต้องการสำหรับจมูกผู้ชาย
ทุกคนเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผู้ชาย ให้ดูดีแบบแมนๆ เป็นธรรมชาติ

โครงสร้างจมูกของผู้ชายมีองศาปลายจมูกที่แตกต่าง ขนาดจมูกที่ต้องดูใหญ่กว่าผู้หญิง
แนวสันจมูกที่ตรงกว่า จึงต้องออกแบบและกำหนดรายละเอียดของทรงจมูกผู้ชาย ให้เข้ากับสัดส่วนใบหน้าและรูปทรงคางที่แตกต่างจากผู้หญิงอย่างมาก

Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty

“ DR.Gorn’s Male rhinoplasty offers all of details for every men “

For Every Men must be different in
Every Design Every Details Every Techniques

เนื่องจากรูปทรง ภาพลักษณ์ โครงสร้างจมูก และความต้องการของผู้ชาย ไม่เหมือนกับผู้หญิง ทางทีมเราจึงได้พัฒนาเทคนิคการ ผ่าตัด เฉพาะ วิเคราะห์รูปทรง และความต้องการสำหรับจมูกผู้ชายทุกคน
เพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผู้ชาย ให้ดูดีแบบแมนๆ เป็นธรรมชาติ

โครงสร้างจมูกของผู้ชายมีองศาปลายจมูกที่แตกต่าง ขนาดจมูกที่ต้องดูใหญ่กว่าผู้หญิง แนวสันจมูกที่ตรงกว่า
จึงต้องออกแบบและกำหนดรายละเอียดของทรงจมูกผู้ชาย ให้เข้ากับสัดส่วนใบหน้าและรูปทรงคาง
ที่แตกต่างจากผู้หญิงอย่างมาก

Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty

“ DR.Gorn’s Male rhinoplasty offers all of the details
for every man “

Precise Male rhinoplasty can improvea man’s overall image Personalized design and detail for every men

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมจมูกผู้ชายได้รับความนิยมไม่แพ้ผู้หญิง แต่ผู้ชายหลายคนยังคงกังวล
ผลลัพธ์ที่จะได้ว่าจะมีจมูกที่ออกแนวผู้หญิงเกินไป เนื่องจากปัญหาโครงสร้างจมูกของผู้ชายนั้นต่างจากผู้หญิง
ทั้งกระดูกสันจมูกที่ก้างใหญ่กว่า สันจมูกฮัมพ์ที่มักสูงกว่า แนวแกนจมูกที่คดและยาวกว่า ปลายจมูกที่มักงุ้ม
ผิวจมูกที่หนากว่า ปีกจมูกที่บานกว้างกว่า อีกทั้งความต้องการหรือจุดประสงค์การผ่าตัดเสริมจมูกในผู้ชาย
ก็ยังแตกต่างจากผู้หญิงอย่างมาก

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมจมูกผู้ชายได้รับความนิยมไม่แพ้ผู้หญิง แต่ผู้ชายหลายคนยังคงกังวล ผลลัพธ์ที่จะได้ว่าจะมีจมูกที่ออกแนวผู้หญิงเกินไป เนื่องจากปัญหาโครงสร้างจมูกของผู้ชายนั้นต่างจากผู้หญิง ทั้งกระดูกสันจมูกที่ก้างใหญ่กว่า สันจมูกฮัมพ์ที่มักสูงกว่า แนวแกนจมูกที่คดและยาวกว่า ปลายจมูกที่มักงุ้ม ผิวจมูกที่หนากว่า ปีกจมูกที่บานกว้างกว่า อีกทั้งความต้องการหรือจุดประสงค์การผ่าตัดเสริมจมูกในผู้ชาย ก็ยังแตกต่างจากผู้หญิงอย่างมาก

Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty

Precise Male rhinoplasty can improvea man’s overall image Personalized design and detail for every men

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมจมูกผู้ชายได้รับความนิยมไม่แพ้ผู้หญิง แต่ผู้ชายหลายคนยังคงกังวล
ผลลัพธ์ที่จะได้ว่าจะมีจมูกที่ออกแนวผู้หญิงเกินไป เนื่องจากปัญหาโครงสร้างจมูกของผู้ชายนั้นต่างจากผู้หญิง
ทั้งกระดูกสันจมูกที่ก้างใหญ่กว่า สันจมูกฮัมพ์ที่มักสูงกว่า แนวแกนจมูกที่คดและยาวกว่า ปลายจมูกที่มักงุ้ม
ผิวจมูกที่หนากว่า ปีกจมูกที่บานกว้างกว่า อีกทั้งความต้องการหรือจุดประสงค์การผ่าตัดเสริมจมูกในผู้ชาย
ก็ยังแตกต่างจากผู้หญิงอย่างมาก

Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty

Because Many differrentions We must precisely identify your problems and desire.

เราได้ออกแบบการวิเคราะห์โครงสร้าง จมูกผู้ชายแบบองค์รวม ทั้งรูปทรง และการหายใจ
เพื่อออกแบบการผ่าตัดแบบ เคสต่อเคสให้แม่นยำที่สุด
ด้วยทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างใบหน้า ศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา
และแพทย์เฉพาะทางด้านจมูกโดยตรง

Because Many differrentions We must precisely identify your problems and desire.

เราได้ออกแบบการวิเคราะห์โครงสร้าง จมูกผู้ชายแบบองค์รวม ทั้งรูปทรง และการหายใจ เพื่อออกแบบการผ่าตัดแบบ เคสต่อเคสให้แม่นยำที่สุด
ด้วยทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างใบหน้า ศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา และแพทย์เฉพาะทางด้านจมูกโดยตรง

Look Real Man, Breath feel better

Dr GORN’s surgeons

The Rhino-Plastic surgeons who is
Specialized in nose the most

Male Rhinoplasty

Look Real Man,
Breath feel better

Dr GORN’s surgeons

The Rhino-Plastic surgeons who is
Specialized in nose the most

Male Rhinoplasty
Male Rhinoplasty

Reasons for men’s rhinoplasty

Men’s nose surgery is capable of
addressing many common nose problems
experienced by men, Including:

 • A nose bridge that is too high or low
  (สันจมูกที่ดูสูงหรือต่ำเกินไป)
 • A nose that is too wide or too narrow
  (สันจมูกที่ดูกว้างหรือแคบเกินไป)
 • Bulbous nose tip (ปลายจมูกดูใหญ่)
 • Crooked nose (จมูกคด)
 • Dorsal hump (สันจมูกโก่ง)
 • Droopy tip (ปลายจมูกงุ้ม)
 • Inappropriate nostril shape and size
  (รูจมูกไม่เหมาะสม)
 • Other deformities or previous nose surgery problems (จมูกผิดรูป หรือมีปัญหาจากการผ่าตัดครั้งก่อน)
Male Rhinoplasty

Reasons for men’s rhinoplasty

Men’s nose surgery is capable of
addressing many common nose problems
experienced by men, Including:

 • A nose bridge that is too high or low
  (สันจมูกที่ดูสูงหรือต่ำเกินไป)
 • A nose that is too wide or too narrow
  (สันจมูกที่ดูกว้างหรือแคบเกินไป)
 • Bulbous nose tip (ปลายจมูกดูใหญ่)
 • Crooked nose (จมูกคด)
 • Dorsal hump (สันจมูกโก่ง)
 • Droopy tip (ปลายจมูกงุ้ม)
 • Inappropriate nostril shape and size
  (รูจมูกไม่เหมาะสม)
 • Other deformities or previous nose surgery problems (จมูกผิดรูป หรือมีปัญหาจากการผ่าตัดครั้งก่อน)
Male Rhinoplasty

Reasons for men’s rhinoplasty

Men’s nose surgery is capable of addressing many common nose problems experienced
by men, including:

 • A nose bridge that is too high or low
  (สันจมูกที่ดูสูงหรือต่ำเกินไป)
 • A nose that is too wide or too narrow
  (สันจมูกที่ดูกว้างหรือแคบเกินไป)
 • Bulbous nose tip (ปลายจมูกดูใหญ่)
 • Crooked nose (จมูกคด)
 • Dorsal hump (สันจมูกโก่ง)
 • Droopy tip (ปลายจมูกงุ้ม)
 • Inappropriate nostril shape and size
  (รูจมูกไม่เหมาะสม)
 • Other deformities or previous nose surgery problems (จมูกผิดรูป หรือมีปัญหาจากการผ่าตัดครั้งก่อน)

หากคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ มาปรึกษาเรา เพื่อให้ทีมแพทย์เรา ตรวจปัญหาจมูกคุณและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
ทุกความต้องการ

If you are self conscious about your nose for any reason, you may be good candidate
for men’s rhinoplasty. By scheduling a consultation with
Dr.Gorn’ s The Rhino-plastic surgeons, we can

determine how surgery cloud help.

หากคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ มาปรึกษาเรา เพื่อให้ทีมแพทย์เรา ตรวจปัญหาจมูกคุณและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
ทุกความต้องการ

If you are self conscious about your nose for any reason, you may be good candidate
for men’s rhinoplasty. By scheduling a consultation with
Dr.Gorn’ s The Rhino-plastic surgeons, we can

determine how surgery cloud help.

THE RHINO-PLASTIC TEAM

FOR MEN

Specialized techniques for
every desire’s

Male Rhinoplasty

THE RHINO-PLASTIC TEAM

Male Rhinoplasty

FOR MEN

Specialized techniques for
every desire’s

Male Rhinoplasty

THE RHINO-PLASTIC TEAM

FOR MEN

Specialized techniques for
every desire’s

Male Rhinoplasty