fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ปัญหาการเสริมจมูกแล้วปลายจมูกบาง   เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในปัจจุบัน   มักเกิดจากการที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคน (Silicone) ที่มีความตึงที่บริเวณปลายจมูกมากเกินไป   อาจเสริมมาแล้วระยะเวลาเป็นหลักเดือนหรือหลักปี   ความบางจะมากน้อยขึ้นอยู่กับความตึงและเนื้อจมูกเดิม

สำหรับการแก้ไขนั้นต้องให้แพทย์ประเมินว่าปลายจมูกนั้นมีความบางมากน้อยเพียงใด   ถ้าเนื้อจมูกบางไม่มาก   สามารถแก้ไขโดยการลดขนาดหรือความยาวของซิลิโคนลง   แต่ถ้าเนื้อจมูกมีความบางมาก   ไม่ควรแก้ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนซิลิโคนเพียงอย่างเดียว   การแก้ไขที่ไม่ควรใช้ซิลิโคนเสริมที่จมูก   ดังนั้นการแก้ไขจึงแบ่งได้  2  วิธีหลัก ๆ คือ

ปลายจมูกบาง ตึง เสี่ยงต่อการจมูกทะลุ

1.ถอดพักแล้วรองไขมันที่ปลายจมูก

ปัญหาการเสริมจมูกแล้วปลายจมูกบาง   เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในปัจจุบัน   มักเกิดจากการที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคน (Silicone) ที่มีความตึงที่บริเวณปลายจมูกมากเกินไป   อาจเสริมมาแล้วระยะเวลาเป็นหลักเดือนหรือหลักปี   ความบางจะมากน้อยขึ้นอยู่กับความตึงและเนื้อจมูกเดิม

สำหรับการแก้ไขนั้นต้องให้แพทย์ประเมินว่าปลายจมูกนั้นมีความบางมากน้อยเพียงใด   ถ้าเนื้อจมูกบางไม่มาก   สามารถแก้ไขโดยการลดขนาดหรือความยาวของซิลิโคนลง   แต่ถ้าเนื้อจมูกมีความบางมาก   ไม่ควรแก้ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนซิลิโคนเพียงอย่างเดียว   การแก้ไขที่ไม่ควรใช้ซิลิโคนเสริมที่จมูก   ดังนั้นการแก้ไขจึงแบ่งได้  2  วิธีหลัก ๆ คือ

ปลายจมูกตึง--เสี่ยงต่อการจมูกทะลุ
ปลายจมูกบางจะทะลุแล้ว ทำไงดี ?
ปลายจมูกตึงบางผิดรูปจากซิลิโคน
ปลายจมูกบางจะทะลุแล้ว ทำไงดี ?
ปลายจมูกยุบตัวผิดรูปหลังถอดซิลิโคนออกโดยไม่รองไขมันปรับสภาพผิวจมูก

2.เสริมจมูกด้วยวิธีไม่ใช้ซิลิโคนปลายจมูกหรือเสริมจมูกด้วยเทคนิคโครงสร้าง (Nose Reconstruction)

เหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อปลายจมูกไม่บางมากและต้องการที่จะเสริมด้วยวิธีใหม่เลย การเสริมวิธีนี้ จะใช้เนื้อเยื่อของตัวเองในการตกแต่งปลายจมูก เช่น กระดูกอ่อนหลังหู เยื่อไขมัน กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก หรือกระดูกอ่อนซี่โครง เป็นต้น แล้วแต่แพทย์ผู้ประเมินเลือกวิธีที่เหมาะสม

ทางเลือกในการเสริมจมูกแบบ Open แก้ไขโครงสร้างแบบไร้ซิลิโคน