การดูแลตัวเองหลัง
การฉีดสารคลายกล้ามเนื้อ

  1. งดการนอนคว่ำ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการกระจายตัวของสารคลายกล้ามเนื้อไปยังกล้ามเนื้อมัดอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายการฉีดของแพทย์
  2. งดการนวดเค้นบริเวณที่ฉีดสารคลายกล้ามเนื้อ 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการกระจายของตัวของสารคลายกล้ามเนื้อไปยังกล้ามเนื้อมัดอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายการฉีดของแพทย์   และการนวดเค้นจะมีผลทำให้สารคลายกล้ามเนื้อออกฤทธิ์ได้สั้นลงอีกด้วย
  3. แสดงสีหน้า เช่น ยิ้ม หัวเราะ เลิกคิ้วบ่อยๆ ใน 24 ชม แรกหลังฉีด
    เพื่อให้สารคลายกล้ามเนื้อออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. งดเว้นการนอนราบ 6 ชั่วโมงหลังฉีดสารคลายกล้ามเนื้อ
  5. งดออกกำลังกาย 6 ชั่วโมงหลังฉีดสารคลายกล้ามเนื้อ
  6. สารคลายกล้ามเนื้อจะออกฤทธิ์ในวันที่ 3 และจะออกฤทธิ์เต็มที่ในวันที่ 10
    ยกเว้น : การฉีดลดกรามจะเห็นผลชัดเจน 30 วันหลังฉีดสารคลายกล้ามเนื้อ

กรณีฉุกเฉิน / นอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย  เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอครับ

คุณสามารถแชท หรือ โทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย     เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอ