ปากเรียกทรัพย์ สวยเป็นปากกระจับ
ปากเรียกทรัพย์ สวยเป็นปากกระจับ

ริมฝีปากสวย…  เป็นกระจับ
มั่นใจ รับประกันการติดเชื้อถึง 5 ปี

เพียง 7,999.- 

ฟรี !! After Care Service

  • ยามาตรฐาน
  • บริการตัดไหม
  • ชุดดูแลแผลมาตรฐาน
  • บริการติดตามอาการกับแพทย์หลังการผ่าตัด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. โปรโมชั่นดังกล่าวเป็น “เคสใหม่” เท่านั้น
  2. ลูกค้าสามารถจองไว้ก่อน แล้วทำทีหลังได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ราคาดังกล่าว เป็นราคาของทีมแพทย์ของคลินิกดร.กร เอสเทติค เท่านั้น ไม่ใช่ราคาของอาจารย์หมอกร (นพ.สุวิน   สมเงิน)
  2. โปรโมชั่นดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2565
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม