fbpx

การเตรียมตัวก่อนทำ
Fast-acting 4D Tesla Sculpt

 1. เลื่อนการทำไปก่อน ถ้ามีภาวะเหล่านี้
  • ไข้ และ / หรือ มีภาวะเจ็บป่วย
  • มีประจำเดือน
  • ตั้งครรภ์ / ให้นมบุตร
  • มีบาดแผล และ / หรือ การบาดเจ็บบริเวณที่ทำ
 2. สำหรับคนที่ดูดไขมัน (Liposuction) ควรให้แผลผ่าตัดหายดีประมาณ 4-6 สัปดาห์
 3. งดรับประทานอาหาร 1  ชั่วโมงก่อนมาทำ
 4. สำหรับสุภาพบุรุษ ให้เตรียมกางเกงบ็อกเซอร์มาด้วยในวันที่รับบริการ
 5. สำหรับสุภาพสตรี ให้เตรียมสปอร์ตบรา , กางเกงซับในขาสั้นหรือกางเกงสลิปขาสั้นหรือกางเกงสเตย์ หรือ กางเกงเลกกิ้ง เป็นต้น มาด้วยในวันที่รับบริการ
 6. ก่อนรับบริการ   ต้องถอดเครื่องประดับต่าง ๆ ที่เป็นตัวนำสื่อ เช่น แหวน นาฬิกา สร้อย ต่างหู เป็นต้น
หมายเหตุ

ลูกค้าที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ข้อเข่าเหล็กเทียมหรืออื่น ๆ ในร่างกาย ไม่ควรทำเครื่องนี้โดยเด็ดขาด

กรณีฉุกเฉิน / นอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย  เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอครับ

คุณสามารถแชท หรือ โทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย     เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอ