การเตรียมตัวก่อน
การเลเซอร์ถอนขน

  1. หลีกเลี่ยงการถอนหรือการแว็กซ์ขนประมาณ 3-4  สัปดาห์ก่อนทำเลเซอร์
  2. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัด 1  สัปดาห์ ก่อนทำเลเซอร์
  3. งดสครับ หรือ ขัดผิว หรือ ทาครีมบำรุง ที่มีสารก่อระคายเคือง เช่น วิตามิน เอ , กรดผลไม้ (AHA , BHA , PHA) และสารฟอกสี (Whitening Agent) ก่อนเลเซอร์ 2  สัปดาห์
  4. งดใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายทุกประเภทก่อนมาเลเซอร์ 1  สัปดาห์
  5. โกนขนบริเวณที่ทำมาก่อนวันที่รับบริการ 1 – 2  วัน

กรณีฉุกเฉิน / นอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย  เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอครับ

คุณสามารถแชท หรือ โทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย     เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอ