fbpx

การเตรียมตัวก่อน
การเลเซอร์กำจัดขน

  1. หลีกเลี่ยงการถอน หรือการแว็กซ์ขน ประมาณ 3-4  สัปดาห์ ก่อนทำเลเซอร์ เพื่อให้รากขนโตเติมที่ จะทำให้ดูดซับแสงเลเซอร์ได้ดีขึ้น
  2. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัด 1  สัปดาห์ ก่อนทำเลเซอร์
  3. งดใช้สบู่ สครับขัดผิว หรือ ทาครีมบำรุง ที่มีสารก่อการระคายเคืองผิว เช่น วิตามิน เอ , กรดผลไม้ (AHA , BHA , PHA) และสารฟอกสี (Whitening Agent) ก่อนเลเซอร์ 2  สัปดาห์
  4. งดใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายทุกประเภทก่อนมาเลเซอร์
  5. โกนขนบริเวณที่ทำมาก่อนวันที่รับบริการ 1 – 2  วัน

กรณีฉุกเฉิน / นอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย  เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอครับ

คุณสามารถแชท หรือ โทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย     เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอ