การเตรียมตัวหลังทำ
Fast-acting 4D Tesla Sculpt

  1. งดรับประทานอาหาร 1  ชั่วโมง
  2. ดื่มน้ำให้มาก ๆ
  3. รับประทานที่มีโปรตีนสูง
  4. สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ นอนวันละ  6-8  ชั่วโมง   เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่
ข้อแนะนำสำหรับการให้ผลลัพธ์ที่ดี
  1. ควรควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล
  2. ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  3. ทำ 4D Tesla Sculpt อาทิตย์ละ 2-4  ครั้ง ในแต่ละบริเวณต่อเนื่อง 4-6  สัปดาห์เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน

กรณีฉุกเฉิน / นอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย  เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอครับ

คุณสามารถแชท หรือ โทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย     เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอ