fbpx

การดูแลตัวเองหลังตัดไหมสำหรับการผ่าตัดทุกหัตถการ

การทาขี้ผึ้ง

ให้ทาแผลด้วยขี้ผึ้งยาบางๆ เช้า – เย็น ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์

ห้ามแกะ เกาแผลโดยเด็ดขาด

แผลที่หายใหม่โดยปกติจะมีอาการคันบ่อยๆ ห้ามแกะ เกา โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แผลผ่าตัดแยกกันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลเป็น และติดเชื้อซ้ำซ้อนได้ แต่ถ้าคันมากให้แก้โดยทาขี้ผึ้งยาที่คลินิกจัดให้แทน

ห้ามใช้ยาทาแผล

ห้ามใช้ยาทาแผลเป็นที่คลินิกไม่ได้แนะนำโดยเด็ดขาด

ป้องกันแผลเป็น

ถ้าต้องการใช้ยาทา ครีมหรือเจล สำหรับป้องแผลเป็นให้เริ่มใช้ หลังตัดไหม 7 วัน หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ วิธีการทาห้ามใจร้อน ให้ทาแผลบางๆ วันละ 1 ครั้ง สัก 5 วัน หากไม่มีการระคายเคืองหรือแดงคัน ให้ทาบางๆ วันละ 2 ครั้ง ไปเรื่อยๆ จนกว่าแผลจะหาย

ข้อควรระวัง

ระวังไม่ให้เข้าปาก (เมื่อทายาแล้ว ควรล้างมือทุกครั้ง) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกระจกตา เพราะอาจทำให้เกิด การระคายเคืองและเยื้อยุบตาอักเสบได้

กรณีฉุกเฉิน / นอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย  เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอครับ

คุณสามารถแชท หรือ โทร. 089 130 5448 หรือ 098 251 0413 ได้เลย     เรามีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลคุณเสมอ