fbpx

เสริมจมูก OPEN

แก้ไขโครงสร้าง

ปลายไร้ซิลิโคน

ราคาเคสรีวิว 10 เคสเท่านั้น

59,990.-

#ราคาทีมแพทย์เฉพาะทาง ปกติราคา 120,000.-

"ไร้กังวล ปลายไม่ทะลุ
บอกลาเทคนิคแบบเดิมๆ"

เสริมจมูกไร้ซิลิโคน ปลอดภัย 100%

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

เสริมจมูก OPEN

แก้ไขโครงสร้าง

ปลายไร้ซิลิโคน

ราคาเคสรีวิว 10 เคสเท่านั้น

59,990.-

#ราคาทีมแพทย์เฉพาะทาง ปกติราคา 120,000.-

"ไร้กังวล ปลายไม่ทะลุ
บอกลาเทคนิคแบบเดิมๆ"

เสริมจมูกไร้ซิลิโคน ปลอดภัย 100%

"จมูกของคุณ มีปัญหาแบบไหน

"จมูกของคุณ
มีปัญหาแบบไหน

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
เคสจมูกงุ้ม
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
เคสจมูกชมพู่
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
เคสฐานจมูกกว้าง
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
เคสจมูกสั้น
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
เคสแก้จมูกซิลิโคน

3 ข้อควรรู้

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

ก่อนเสริมซิลิโคนจมูก

ข้อ 1

ซิลิโคนทุกชนิดทำปฏิกิริยากับร่างกายเกิดผังพืด (Fibrosis) ทำให้ มีการหดรัดแกน (Capsular Contracture) มากเกินไปจนเห็นเป็น ขอบชัด และหดรัดมากขึ้นจะทำให้หัวซิลิโคนดันปลายจมูกมากขึ้น ทุกๆปี แม้แพทย์จะเหลาซิลิโคนดีมากแล้วก็ตาม

ข้อ 2

การเสียดสีระหว่างซิลิโคนกับปลายจมูกจะทำให้ผิวที่ปลายจมูกบางใส จนทะลุได้ ดังนั้นในทางการแพทย์สากลจะไม่ใช้ซิลิโคนในการตกแต่ง ปลายจมูก เหมือนที่แพทย์ในประเทศไทยยังนิยมใช้กันอยู่

ข้อ 3

การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนทั้งแท่งมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ เช่น
– กรณีเคสแก้ (Revision Surgery)
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก (Foreign Body)
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ
– กรณีเนื้อเยื่อหุ่มจมูกบางมากๆ
– กรณีจมูกสั้น เชิดมากๆ แล้วเสริมจมูกด้วยซิลิโคน L-Shape ก็จะ
เสี่ยงต่อการทะลุบริเวณปลายจมูก ซึ่งพบได้บ่อย
ดังนั้นเคสที่กล่าวมาข้างต้นแนะนำให้เสริมแบบปลายไร้ซิลิโคน

3 ข้อควรรู้

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

ก่อนเสริมซิลิโคนจมูก

ข้อ 1

ซิลิโคนทุกชนิดทำปฏิกิริยากับร่างกายเกิดผังพืด (Fibrosis) ทำให้ มีการหดรัดแกน (Capsular Contracture) มากเกินไปจนเห็นเป็น ขอบชัด และหดรัดมากขึ้นจะทำให้หัวซิลิโคนดันปลายจมูกมากขึ้น ทุกๆปี แม้แพทย์จะเหลาซิลิโคนดีมากแล้วก็ตาม

ข้อ 2

การเสียดสีระหว่างซิลิโคนกับปลายจมูกจะทำให้ผิวที่ปลายจมูกบางใส จนทะลุได้ ดังนั้นในทางการแพทย์สากลจะไม่ใช้ซิลิโคนในการตกแต่ง ปลายจมูก เหมือนที่แพทย์ในประเทศไทยยังนิยมใช้กันอยู่

ข้อ 3

การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนทั้งแท่งมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ เช่น
– กรณีเคสแก้ (Revision Surgery)
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
(Foreign Body)
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ
– กรณีเนื้อเยื่อหุ่มจมูกบางมากๆ
– กรณีจมูกสั้น เชิดมากๆ แล้วเสริมจมูกด้วย
ซิลิโคน L-Shape ก็จะเสี่ยงต่อการทะลุบริเวณปลายจมูก ซึ่งพบได้บ่อย
ดังนั้นเคสที่กล่าวมาข้างต้นแนะนำให้เสริมแบบปลายไร้ซิลิโคน

เสริมจมูก Open

แก้ไขโครงสร้าง

ปลายไร้ซิลิโคน

การเสริมจมูกแบบ Open Rhinoplasty ปรับโครงสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะที่ ดร.กร แอสเททิค
สามารถเลือกองค์ประกอบของชิ้นส่วนกระดูกอ่อนหรือวัสดุสังเคราะห์นำมาประกอบตาม
ความเหมาะสมและออกแบบทรงให้ได้ตามความต้องการของคนไข้ โดยเทคนิคปลายไร้ซิลิโคนในราคา ฿59,990 จะใช้วัสดุดังนี้

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

1. แกนจมูก ใช้ซิลิโคนรูปเรือ (Boat Shape Silicone) Korea premium grade

2. ต่อแกนจมูก ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก (Septal cartilage)
3. แต่งปลายจมูก ใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)

4. ค้ำปลายจมูกโด่ง ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก หรือกระดูกอ่อนหลังหู

“ราคาของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้และปัญหาจมูกซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

เสริมจมูก Open

แก้ไขโครงสร้าง

ปลายไร้ซิลิโคน

การเสริมจมูกแบบ Open Rhinoplasty ปรับโครงสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะที่ ดร.กร แอสเททิค สามารถเลือกองค์ประกอบของชิ้นส่วนกระดูกอ่อนหรือวัสดุสังเคราะห์นำมาประกอบตามความเหมาะสม และออกแบบทรงให้ได้ตามความต้องการของคนไข้ โดยเทคนิคปลายไร้ซิลิโคนในราคา ฿59,990 จะใช้วัสดุดังนี้
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
1. แกนจมูก ใช้ซิลิโคนรูปเรือ (Boat Shape Silicone)
Korea premium grade
2. ต่อแกนจมูก ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก (Septal cartilage)
3. แต่งปลายจมูก ใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)

4. ค้ำปลายจมูกโด่ง ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก หรือกระดูกอ่อนหลังหู

“ราคาของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้และปัญหาจมูกซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ตัวอย่างการประเมินราคา

ตัวอย่างการประเมินราคาแบบที่

1

ตัวอย่างที่ 1

จากการตรวจร่างกายคนกระดูกอ่อนใบหูและ
ผนังกั้นกลางจมูกไม่แข็งแรงพอที่จะนำมาใช้
ค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญที่สุดในการทำให้ปลายจมูกพุ่งแต่คนไข้
ต้องการปลายจมูกพุ่ง ต้องพิจารณาใช้วัสดุ
เสริมอื่นๆ เพื่อทำให้ปลายจมูกพุ่งสวยตาม
ทรงที่ต้องการ โดยใช้วัสดุเสริมเรียงตาม
ลำดับความแพงมากไปแพงน้อย ดังนี้
1. กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage)
2. กระดูกอ่อนซี่โครงธรรมชาติ (IHCC)
3. วัสดุสังเคราะห์อื่นๆทางการแพทย์
เช่น PCL, Medpor, Gortex, Osteopor
ตัวอย่างการประเมินราคาแบบที่

2

ตัวอย่างที่ 2

คนไข้มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริม
ซิลิโคนบริเวณแกนจมูก (เบอร์ 1) เช่น

 • เคยฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์บริเวณดั้งจมูก
 • เคยเสริมซิลิโคนมาก่อนจนผิวหนังบริเวณดั้งจมูกบางมากๆ
 • เคยติดเชื้ออักเสบมาก่อน

ดังนั้น เมื่อไม่สามารถใช้ซิลิโคนได้จึงต้องใช้
วัสดุเสริมเรียงตามลำดับความแพงมากไป
แพงน้อย ดังนี้

 1. กระดูกซี่โครงปั่น (Ultrafine diced rib cartilage)
 2. กระดูกอ่อนซี่โครงเหลา (Carved rib cartilage)
 3. เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ (Dermofat)
ตัวอย่างการประเมินราคาแบบที่

3

ตัวอย่างที่ 3

คนไข้มีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการแก้ไขด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น

 • ตัดปีกจมูก
 • ตอกฐานจมูก
 • ตะไบฮัมพ์

ตัวอย่างการประเมินราคา

Previous slide
Next slide

ตัวอย่างการประเมินราคา

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสจมูกงุ้ม

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกงุ้มลงมาก
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • จมูกปลายงุ้ม ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามา
  ขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้เสริมจมูกแบบโอเพ่นปลาย
  ไร้ซิลิโคนเพื่อแก้ไขปัญหาปลายงุ้ม แต่จากการตรวจร่างกายพบว่า
  กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลาง
  จมูก (Septal cartilage)
  แข็งแรงเพียงพอที่จะนำมา ค้ำปลายจมูก
  โด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้ไม่
  อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ
  (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค
  “Open NO Silicone 100%”
 • ฐานจมูกกว้าง หมอกรแนะนำให้ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้าน
  ข้างและตรงกลาง
  เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) + 15,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

“คุณเจน มิสแกรนด์สกลนครปี 2022”

ราคารวม 84,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสจมูกงุ้ม

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกงุ้มลงมาก
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ
  สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกาย
และวางแผนการรักษา
กับคนไข้ดังนี้

 • จมูกปลายงุ้ม ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามา
  ขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้เสริมจมูกแบบโอเพ่นปลาย
  ไร้ซิลิโคนเพื่อแก้ไขปัญหาปลายงุ้ม แต่จากการตรวจร่างกายพบว่า
  กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลาง
  จมูก (Septal cartilage)
  แข็งแรงเพียงพอที่จะนำมา ค้ำปลายจมูก
  โด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้ไม่
  อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ
  (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค
  “Open NO Silicone 100%”
 • ฐานจมูกกว้าง หมอกรแนะนำให้ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้าน
  ข้างและตรงกลาง
  เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ
(Dermofat graft) + 15,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

“คุณเจน มิสแกรนด์สกลนครปี 2022”

ราคารวม 84,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสจมูกงุ้ม

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกงุ้มลงมาก
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกาย
และวางแผนการรักษา
กับคนไข้ดังนี้

 • จมูกปลายงุ้ม ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามา
  ขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้เสริมจมูกแบบโอเพ่นปลาย
  ไร้ซิลิโคนเพื่อแก้ไขปัญหาปลายงุ้ม แต่จากการตรวจร่างกายพบว่า
  กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลาง
  จมูก (Septal cartilage)
  แข็งแรงเพียงพอที่จะนำมา ค้ำปลายจมูก
  โด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้ไม่
  อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ
  (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค
  “Open NO Silicone 100%”
 • ฐานจมูกกว้าง หมอกรแนะนำให้ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้าน
  ข้างและตรงกลาง
  เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) + 15,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

“คุณเจน มิสแกรนด์สกลนครปี 2022”

ราคารวม 84,990.-

รีวิวเทคนิค

Open ปลายไร้ซิลิโคน

แก้เคสจมูกชมพู่

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่
 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • จมูกชมพู่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามาขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้ ตัดปีกจมูก (ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดปีกจมูก) ร่วมกับทำจมูกแบบ Open เพื่อเข้าไปลดขนาดปลายจมูก (Bulbous tip reduction)
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และ กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจร่างกายแล้ว พบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูก โด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับ ซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ (Boat shape silicone) USA premium
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ปลายไร้ซิลิโคน

แก้เคสจมูกชมพู่

คนไข้มาพบหมอกร
ด้วยปัญหา คือ

 • จมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่
 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกาย
และวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • จมูกชมพู่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามาขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้ ตัดปีกจมูก (ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดปีกจมูก) ร่วมกับทำจมูกแบบ Open เพื่อเข้าไปลดขนาดปลายจมูก (Bulbous tip reduction)
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และ กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจร่างกายแล้ว พบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูก โด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับ ซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ (Boat shape silicone) USA premium
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ปลายไร้ซิลิโคน

แก้เคสจมูกชมพู่

คนไข้มาพบหมอกร
ด้วยปัญหา คือ

 • จมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่
 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกาย
และวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • จมูกชมพู่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามาขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้ ตัดปีกจมูก (ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดปีกจมูก) ร่วมกับทำจมูกแบบ Open เพื่อเข้าไปลดขนาดปลายจมูก (Bulbous tip reduction)
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และ กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจร่างกายแล้ว พบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูก โด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับ ซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ (Boat shape silicone) USA premium
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน USA premium + 8,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-
– เคสแก้ + 20,000.-

ราคารวม 97,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน USA premium + 8,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-
– เคสแก้ + 20,000.-

ราคารวม 97,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน USA premium + 8,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-
– เคสแก้ + 20,000.-

ราคารวม 97,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสฐานจมูกกว้าง

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ฐานจมูกกว้าง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้มาขอคำปรึกษา หมอกร
  จึงตัดสินใจ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง
  เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)
  และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจ
  ร่างกายแล้วพบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอ
  ที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้
  ไม่อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ
  (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค
  “Open NO Silicone 100%”
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) + 15,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

ราคารวม 84,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสฐานจมูกกว้าง

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

หมอกรตรวจร่างกาย
และวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ฐานจมูกกว้าง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้มาขอคำปรึกษา หมอกร
  จึงตัดสินใจ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง
  เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)
  และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจ
  ร่างกายแล้วพบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอ
  ที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้
  ไม่อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ
  (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค
  “Open NO Silicone 100%”
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) + 15,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

ราคารวม 84,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสฐานจมูกกว้าง

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ฐานจมูกกว้าง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้มาขอคำปรึกษา หมอกร
  จึงตัดสินใจ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง
  เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)
  และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจ
  ร่างกายแล้วพบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอ
  ที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้
  ไม่อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ
  (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค
  “Open NO Silicone 100%”
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) + 15,000.-
ปลายจมูก : กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

ราคารวม 84,990.-

รีวิวเทคนิค

Open ปลายไร้ซิลิโคน

แก้จมูกแบน

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกแบนใบหน้าไม่มีมิติ
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อน แข็งแรงไม่เพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) หมอกรจึงปรึกษา กับคนไข้ และตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® เพื่อให้ ได้ความแข็งแรงของเสาค้ำปลายจมูก และได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับ ซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ(Boat shape silicone) โดยคนไข้ขออัพเกรดจากซิลิโคน Korea premium ไปเป็น Preimium super soft เพราะต้องการความนุ่มเป็นธรรมชาติกว่า
 • ฐานจมูกกว้าง หมอกรจึงทำการตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและ ตรงกลาง เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน Premium super soft + 10,000.-
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
– วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® + 20,000.-
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

ราคารวม 99,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ปลายไร้ซิลิโคน

แก้จมูกแบน

คนไข้มาพบหมอกร
ด้วยปัญหา คือ

 • จมูกแบนใบหน้าไม่มีมิติ
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อน แข็งแรงไม่เพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) หมอกรจึงปรึกษา กับคนไข้ และตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® เพื่อให้ ได้ความแข็งแรงของเสาค้ำปลายจมูก และได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับ ซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ(Boat shape silicone) โดยคนไข้ขออัพเกรดจากซิลิโคน Korea premium ไปเป็น Preimium super soft เพราะต้องการความนุ่มเป็นธรรมชาติกว่า
 • ฐานจมูกกว้าง หมอกรจึงทำการตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและ ตรงกลาง เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน Premium super soft + 10,000.-
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
– วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® + 20,000.-
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

ราคารวม 99,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ปลายไร้ซิลิโคน

แก้จมูกแบน

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกแบนใบหน้าไม่มีมิติ
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อน แข็งแรงไม่เพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) หมอกรจึงปรึกษา กับคนไข้ และตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® เพื่อให้ ได้ความแข็งแรงของเสาค้ำปลายจมูก และได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับ ซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ(Boat shape silicone) โดยคนไข้ขออัพเกรดจากซิลิโคน Korea premium ไปเป็น Preimium super soft เพราะต้องการความนุ่มเป็นธรรมชาติกว่า
 • ฐานจมูกกว้าง หมอกรจึงทำการตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและ ตรงกลาง เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน Premium super soft + 10,000.-
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
– วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® + 20,000.-
หัตถการ อื่นๆ
– ตอกฐานจมูก 2 แนว + 10,000.-

ราคารวม 99,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสฐานจมูกกว้าง

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและ
  กระดูกอ่อนแข็งแรงเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4)
  แต่คนไข้ต้องการปลายจมูกพุ่ง หมอกรจึงแนะนำกับคนไข้และ
  ตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® ร่วมกับ
  กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลาง
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้
  ยอมรับซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ
  (Boat shape silicone) Korea premium
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน Korea premium ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
– วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® + 20,000.-
หัตถการ อื่นๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคารวม 79,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสฐานจมูกกว้าง

คนไข้มาพบหมอกร
ด้วยปัญหา คือ

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและ
  กระดูกอ่อนแข็งแรงเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4)
  แต่คนไข้ต้องการปลายจมูกพุ่ง หมอกรจึงแนะนำกับคนไข้และ
  ตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® ร่วมกับ
  กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลาง
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้
  ยอมรับซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ
  (Boat shape silicone) Korea premium
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน Korea premium
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก
ไม่มีค่าใช้จ่าย

– วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® + 20,000.-
หัตถการ อื่นๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคารวม 79,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open ไร้ซิลิโคน 100%

แก้เคสฐานจมูกกว้าง

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและ
  กระดูกอ่อนแข็งแรงเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4)
  แต่คนไข้ต้องการปลายจมูกพุ่ง หมอกรจึงแนะนำกับคนไข้และ
  ตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® ร่วมกับ
  กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลาง
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้
  ยอมรับซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ
  (Boat shape silicone) Korea premium
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN

59,990.-

แกนจมูก : ซิลิโคน Korea premium ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
– วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® + 20,000.-
หัตถการ อื่นๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคารวม 79,990.-

รีวิวเทคนิค

Open Rib Rhinoplasty

แก้จมูก

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • เคสแก้จมูก เป็นเคสที่มีข้อบ่งชี้ในการทำจมูกแบบ OPEN เพราะซิลิโคน ที่ไปกดทับทำให้โครงสร้างของจมูกเสียหายไป ถ้าแก้จมูกแบบ Close โดยใส่ซิลิโคนเข้าไปก็ยิ่งทำให้โครงสร้างจมูกเสียหายเพิ่มอีกแม้จะรองปลาย หรือเหลาดีมากแล้วก็ตาม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและทั่วโลก ยอมรับในเคสแก้ทุกเคส คือ การแก้จมูกแบบ OPEN เพื่อแก้ไข โครงสร้างใหม่ทั้งหมด
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) ร่วมกับกระดูกอ่อน ซี่โครง (Rib cartilage) ของคนไข้เองนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) เพราะคนไข้ต้องการทรงที่โด่งและปลายพุ่งเกินกว่าที่กระดูกอ่อนหูและผนัง กั้นกลางจมูกจะทำได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคนเนื่องจากเป็นเคสแก้ และผิวหนังบริเวณสันบางจึงตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage) มาเหลาทำเป็นสันจมูกแทนการใช้ซิลิโคน
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN RIB ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง รวมทุกอย่างแล้ว

99,990.-

แกนจมูก : กระดูกอ่อนซี่โครง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
– กระดูกอ่อนซี่โครง ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– เคสแก้จมูก + 20,000.-

ราคารวม 119,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open Rib Rhinoplasty

แก้จมูก

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกาย
และวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • เคสแก้จมูก เป็นเคสที่มีข้อบ่งชี้ในการทำจมูกแบบ OPEN เพราะซิลิโคน ที่ไปกดทับทำให้โครงสร้างของจมูกเสียหายไป ถ้าแก้จมูกแบบ Close โดยใส่ซิลิโคนเข้าไปก็ยิ่งทำให้โครงสร้างจมูกเสียหายเพิ่มอีกแม้จะรองปลาย หรือเหลาดีมากแล้วก็ตาม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและทั่วโลก ยอมรับในเคสแก้ทุกเคส คือ การแก้จมูกแบบ OPEN เพื่อแก้ไข โครงสร้างใหม่ทั้งหมด
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) ร่วมกับกระดูกอ่อน ซี่โครง (Rib cartilage) ของคนไข้เองนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) เพราะคนไข้ต้องการทรงที่โด่งและปลายพุ่งเกินกว่าที่กระดูกอ่อนหูและผนัง กั้นกลางจมูกจะทำได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคนเนื่องจากเป็นเคสแก้ และผิวหนังบริเวณสันบางจึงตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage) มาเหลาทำเป็นสันจมูกแทนการใช้ซิลิโคน
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา

ราคาโปรโมชั่น
เสริมจมูก OPEN RIB
ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง

รวมทุกอย่างแล้ว

99,990.-

แกนจมูก : กระดูกอ่อนซี่โครง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
– กระดูกอ่อนซี่โครง ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– เคสแก้จมูก + 20,000.-

ราคารวม 119,990.-

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

รีวิวเทคนิค

Open Rib Rhinoplasty

แก้จมูก

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง

หมอกรตรวจร่างกายและวางแผน
การรักษากับคนไข้ดังนี้

 • เคสแก้จมูก เป็นเคสที่มีข้อบ่งชี้ในการทำจมูกแบบ OPEN เพราะซิลิโคน ที่ไปกดทับทำให้โครงสร้างของจมูกเสียหายไป ถ้าแก้จมูกแบบ Close โดยใส่ซิลิโคนเข้าไปก็ยิ่งทำให้โครงสร้างจมูกเสียหายเพิ่มอีกแม้จะรองปลาย หรือเหลาดีมากแล้วก็ตาม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและทั่วโลก ยอมรับในเคสแก้ทุกเคส คือ การแก้จมูกแบบ OPEN เพื่อแก้ไข โครงสร้างใหม่ทั้งหมด
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) ร่วมกับกระดูกอ่อน ซี่โครง (Rib cartilage) ของคนไข้เองนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) เพราะคนไข้ต้องการทรงที่โด่งและปลายพุ่งเกินกว่าที่กระดูกอ่อนหูและผนัง กั้นกลางจมูกจะทำได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคนเนื่องจากเป็นเคสแก้ และผิวหนังบริเวณสันบางจึงตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage) มาเหลาทำเป็นสันจมูกแทนการใช้ซิลิโคน
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
การประเมิณราคา
ราคาโปรโมชั่น เสริมจมูก OPEN RIB ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง รวมทุกอย่างแล้ว

99,990.-

แกนจมูก : กระดูกอ่อนซี่โครง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปลายจมูก :
– กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก ไม่มีค่าใช้จ่าย
– กระดูกอ่อนซี่โครง ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัตถการ อื่นๆ
– เคสแก้จมูก + 20,000.-

ราคารวม 119,990.-

ใครบ้าง? ที่ต้อง เสริมจมูกแบบ Open

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

เคสแก้ทุกเคส ควรเสริมใหม่แบบ Open

มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูก
แบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน สันจมูก
และผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นเต้น

จมูกส้น ปลายเชิดมากเกินไป

สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ

มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
– กรณีเคสแก้
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ

ฐานจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum
แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนว
ทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

ใครบ้าง? ที่ต้อง เสริมจมูกแบบ Open

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

เคสแก้ทุกเคส ควรเสริมใหม่แบบ Open

มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูก
แบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน สันจมูก
และผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นเต้น

จมูกส้น ปลายเชิดมากเกินไป

สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ

มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
– กรณีเคสแก้
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ

ฐานจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum
แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนว
ทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

ใครบ้าง? ที่ต้อง
เสริมจมูกแบบ Open

Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด
Open Rhinoplasty ศัลยกรรมจมูกแบบเปิด

เคสแก้ทุกเคส ควรเสริมใหม่แบบ Open

มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูกแบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน
สันจมูกและผนังกั้น
กลางจมูกคด เป็นต้น

จมูกส้น ปลายเชิดมากเกินไป

สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ

มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
– กรณีเคสแก้
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ

ฐานจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum
แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนว
ทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

ทำไมต้องเลือกเสริมจมูกที่ ดร.กร แอสเทติค

ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประสบการณ์กว่า 20 ปี

แพทย์จะตรวจอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายนอกและภายในของจมูก ก่อนวางแผนการผ่าตัด

แพทย์จะวางแผนเทคนิคการผ่าตัดที่
เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ไม่เพียงเสริมจมูกให้สวย หล่อเท่านั้น แต่ เรายังแก้ไขปัญหาทางเดิน หายใจ ที่เกิดจากโครงสร้างที่ผิดปกติ เช่น การหายใจติดขัดจากผนังกั้น จมูกคด (Deviated Nose) เป็นต้น

มีเทคนิคยอดฮิตของเหล่าเซเล็บ คือ ตอกฐานจมูก เทคนิคเฉพาะดร.กร ให้แกนจมูกเรียวเล็กลง

มีโปรแกรมติดตามและดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเป็นที่พอใจของคุณ ทางคลินิกจะนัดเป็น ระยะคือ วันที่ 3,7,15 และ 1,3 เดือนหลังผ่าตัด (After Care Service)

รีวิวทั้งหมดของคลินิกเรา มาจากลูกค้าที่มาใช้บริการจริงเท่านั้น (เราไม่ได้จ้างเน็ตไอดอลหรือหน้าม้า มารีวิว)

เรารับประกันการติดเชื้อและทะลุตลอดชีวิต

สามารถเลือกได้ว่า คุณจะผ่าตัดแบบใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือ ใช้ยาสลบ

สาระน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสริมจมูกไร้ซิลิโคน

ไขข้อข้องใจ กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง VS ซี่โครงบริจาค ต่างกันอย่างไร ?

ไขข้อข้องใจ กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง VS ซี่โครงบริจาค ต่างกันอย่างไร ?

คนไข้หลายคนเลยนะครับที่ยังมีคำถามมากมาย เรื่องการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงในการทำศัลยกรรมจมูก จนไม่รู้ว่าเคสแบบเรานั้นควรเลือกใช้แบบไหนระหว่าง กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเอง หรือ กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค วันนี้หมอเลยมาไขข้อข้องใจตอบชัดให้ทุกประเด็นแบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับไว้ให้ทุกคนใส่เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ เมื่อต้องทำศัลยกรรมกันนะครับ
ต้องรู้! ถ้าอยากแก้จมูกเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ ทำได้จริงหรือ !?

ต้องรู้! ถ้าอยากแก้จมูกเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ ทำได้จริงหรือ !?

ใครที่เสริมจมูกด้วยการใช้ซิลิโคนมาก่อน มาตอนนี้คิดจะแก้จมูกถอดซิลิโคนออก แล้วใช้ซิลิโคนชิ้นใหม่มาเสริมจมูกอีกครั้งทำได้ไหม ? ทำแล้วปลอดภัยหรือป่าว ? จมูกจะอยู่ได้นานไหม ? ต้องแก้จมูกอีกหรือป่าว ?
เสริมจมูกผู้ชาย เสริมยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติ ?

เสริมจมูกผู้ชาย เสริมยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติ ?

รวมเรื่องต้องรู้ของฐานจมูกเอียง เสริมได้ไหม? ต้องดูยังไง? มีวิธีแก้ยังไง? แล้วหลังเสริมจมูกอีกกี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว อ่านข้อมูลได้ที่นี่
9 ปัญหาที่ทำให้ต้องแก้จมูก พร้อมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจแก้จมูก

9 ปัญหาที่ทำให้ต้องแก้จมูก พร้อมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจแก้จมูก

รวมเรื่องต้องรู้ของฐานจมูกเอียง เสริมได้ไหม? ต้องดูยังไง? มีวิธีแก้ยังไง? แล้วหลังเสริมจมูกอีกกี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว อ่านข้อมูลได้ที่นี่
จมูกสโลปปลายพุ่ง รูปทรงเสริมจมูกยอดฮิตที่ใครทำก็ดูดี จริงหรือ ?

จมูกสโลปปลายพุ่ง รูปทรงเสริมจมูกยอดฮิตที่ใครทำก็ดูดี จริงหรือ ?

รวมเรื่องต้องรู้ของฐานจมูกเอียง เสริมได้ไหม? ต้องดูยังไง? มีวิธีแก้ยังไง? แล้วหลังเสริมจมูกอีกกี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว อ่านข้อมูลได้ที่นี่
แก้ฐานจมูกเอียงต้องทำยังไง สามารถเสริมได้ไหม?

แก้ฐานจมูกเอียงต้องทำยังไง สามารถเสริมได้ไหม?

รวมเรื่องต้องรู้ของฐานจมูกเอียง เสริมได้ไหม? ต้องดูยังไง? มีวิธีแก้ยังไง? แล้วหลังเสริมจมูกอีกกี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว อ่านข้อมูลได้ที่นี่

สาระน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสริมจมูกไร้ซิลิโคน

ไขข้อข้องใจ กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง VS ซี่โครงบริจาค ต่างกันอย่างไร ?

ไขข้อข้องใจ กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง VS ซี่โครงบริจาค ต่างกันอย่างไร ?

คนไข้หลายคนเลยนะครับที่ยังมีคำถามมากมาย เรื่องการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงในการทำศัลยกรรมจมูก จนไม่รู้ว่าเคสแบบเรานั้นควรเลือกใช้แบบไหนระหว่าง กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเอง หรือ กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค วันนี้หมอเลยมาไขข้อข้องใจตอบชัดให้ทุกประเด็นแบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับไว้ให้ทุกคนใส่เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ เมื่อต้องทำศัลยกรรมกันนะครับ
ต้องรู้! ถ้าอยากแก้จมูกเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ ทำได้จริงหรือ !?

ต้องรู้! ถ้าอยากแก้จมูกเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ ทำได้จริงหรือ !?

ใครที่เสริมจมูกด้วยการใช้ซิลิโคนมาก่อน มาตอนนี้คิดจะแก้จมูกถอดซิลิโคนออก แล้วใช้ซิลิโคนชิ้นใหม่มาเสริมจมูกอีกครั้งทำได้ไหม ? ทำแล้วปลอดภัยหรือป่าว ? จมูกจะอยู่ได้นานไหม ? ต้องแก้จมูกอีกหรือป่าว ?
เสริมจมูกผู้ชาย เสริมยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติ ?

เสริมจมูกผู้ชาย เสริมยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติ ?

รวมเรื่องต้องรู้ของฐานจมูกเอียง เสริมได้ไหม? ต้องดูยังไง? มีวิธีแก้ยังไง? แล้วหลังเสริมจมูกอีกกี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว อ่านข้อมูลได้ที่นี่
9 ปัญหาที่ทำให้ต้องแก้จมูก พร้อมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจแก้จมูก

9 ปัญหาที่ทำให้ต้องแก้จมูก พร้อมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจแก้จมูก

รวมเรื่องต้องรู้ของฐานจมูกเอียง เสริมได้ไหม? ต้องดูยังไง? มีวิธีแก้ยังไง? แล้วหลังเสริมจมูกอีกกี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว อ่านข้อมูลได้ที่นี่

ดร.กร คลินิก พร้อมให้บริการทั้ง 4 สาขา​​

สาขากรุงเทพ

ที่ตั้งสาขา

เลขที่ 51/1   ซอยรามอินทรา 109
ถนนพระยาสุเรนทร์   แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  10510            โทร. 089 130 5448 »

ดูแผนที่ใน Google Map »

วัน/เวลาให้บริการ

ติดต่อเรา

สาขาน่านนคร

ที่ตั้งสาขา

เลขที่ 242/6 (ข่วงฮังต่อ ชั้น 2)   ถนนมหายศ ต.ในเวียง   อ.เมืองน่าน   จ.น่าน   55000                                โทร. 065 264 5964 »

ดูแผนที่ใน Google Map »

วัน/เวลาให้บริการ

ติดต่อเรา

สาขาพิษณุโลก

ที่ตั้งสาขา

เลขที่ 49/88 ถนนชาญเวชกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000  โทร. 061 272 4665 หรือ 061 274 1865

ดูใน Google Map »

วัน/เวลาให้บริการ

ติดต่อเรา

สาขาอุตรดิตถ์

ที่ตั้งสาขา

236/8 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000                       โทร. 081 747 8949

ดูแผนที่ใน Google Map »

วัน/เวลาให้บริการ

ติดต่อเรา