fbpx

#Nose Reconstruction for
every nose problems for improvement
in every possible case

We believe Different noses, different techniques

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

เสริมจมูกปรับแก้โครงสร้าง No silicone 100%

เสริมจมูกปรับแก้โครงสร้าง
No silicone 100%

“เพื่อทุกปัญหา ทุกความต้องการของจมูกคุณ ไร้สิ่งแปลกปลอม หมดกังวลปลายจมูกทะลุ
เราออกแบบเทคนิคการผ่าตัดจมูกเฉพาะบุคคล เคสต่อเคส เราดูแลจมูกคุณทั้งภายนอก และภายใน”

Specialist Rhino-Plastic Surgeon

Nose-Reconstruction

Nose Reconstruction

DR.GORN’s Advanced nose surgery

ใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

เคสแก้ Revision Cases

มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูก
แบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน สันจมูก
และผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นเต้น

จมูกส้น ปลายเชิดมากเกินไป

สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ

มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
– กรณีเคสแก้
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ

สันจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum
แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนว
ทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

pic01-sec2

Nose Reconstruction

DR.GORN’s Advanced nose surgery

ใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

เคสแก้ Revision Cases

มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูก
แบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน สันจมูก
และผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นเต้น

จมูกส้น ปลายเชิดมากเกินไป

สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ

มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
– กรณีเคสแก้
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ

สันจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum
แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนว
ทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

Nose-Reconstruction

เคสแก้ Revision Cases

Nose Reconstruction

DR.GORN’s Advanced
nose surgery

ใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

เคสแก้ Revision Cases

มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูกแบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน สันจมูก และผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นเต้น

จมูกส้น ปลายเชิดมากเกินไป

สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ

มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
– กรณีเคสแก้
– กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
– กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
– กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ

สันจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนว
ทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

No Silicone Rhinoplasty Dr.Gorn is

Skillful

เทคนิคการเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคนที่ Dr.Gorn Clinic มีการเลือกเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนของตนเอง ที่หลากหลายตามความต้องการ และปัญหาในแต่ละเคส ผ่านการค้นคว้า และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด เลือกใช้วัสดุที่เหมาะ โดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริม สร้างใบหน้า และ แพทย์เฉพาะทางด้านจมูกโดยตรง

Specialist Rhino-Plastic Surgeons

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก
Septal Cartilage

Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนหลังหู
Ear Cartilage

Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนซี่โครง
Rib Cartilage

Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค
Irradiated Homologous
Costal Cartilage (IHCC)

*ใช้ในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเองไม่ได้

No Silicone Rhinoplasty Dr.Gorn is

Skillful

เทคนิคการเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคนที่ Dr.Gorn Clinic มีการเลือกเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนของตนเอง ที่หลากหลายตามความต้องการ และปัญหาในแต่ละเคส ผ่านการค้นคว้า และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด เลือกใช้วัสดุที่เหมาะ โดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริม สร้างใบหน้า และ แพทย์เฉพาะทางด้านจมูกโดยตรง

Specialist Rhino-Plastic Surgeons

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก
Septal Cartilage

Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนหลังหู
Ear Cartilage

Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนซี่โครง
Rib Cartilage

Nose-Reconstruction

กระดูกอ่อนซี่โครงบริจาค
Irradiated Homologous
Costal Cartilage (IHCC)

*ใช้ในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนซี่โครง
ของตัวเองไม่ได้

ข้อเสีย ของการใช้ซิลิโคนเสริมจมูก

เสริมจมูก ไร้ซิลิโคน

เทคนิคการเสริมจมูกในปัจจุบันมีหลากหลายเทคนิคหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้, ปัญหาของจมูก, ค่าใช้จ่าย,รวมถึงทักษะ ของศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดด้วย

HOW WE DO

การเสริมจมูกแบบ OPEN
แก้ไขโครงสร้างแบบ No Silicone

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction
เสริมบริเวณแกนจมูก (Dorsal Augmentation)
– กระดูกซี่โครง (Rib Cartilage/IHCC)
– เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อบริเวณขมับห่อกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆ (Cartilage wrapped with Deep Temporal Fascia)
– เนื้อเยื่อไขมัน (Dermofat)
ต่อแกนจมูกให้ยาวขึ้น (Septal Extension Graft)
– กระดูกอ่อนจากผนังกั้นกลางรูจมูก (Septal Caetilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
แต่งบริเวณปลายจมูก (Tip Onlay Graft)
– กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
– เนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ หรือ กระดูกอ่อน (Deep Fascia / Perichondrium)
ค้ำปลายจมูกให้โด่งขึ้น (Columella Strut Graft)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
– กระดูกอ่อนจากผนังกั้นกลางรูจมูก (Septal Cartilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage/IHCC)
– กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
Nose-Reconstruction

ตกฐานแกนจมูก 2 แนว
เทคนิคดร.กร ให้เรียวเล็กลง (Double Osteotomy)
– ในกรณีที่ฐานแกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide/Broad Dorsum)

HOW WE DO

การเสริมจมูกแบบ OPEN
แก้ไขโครงสร้างแบบ
No Silicone

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

เสริมบริเวณแกนจมูก (Dorsal Augmentation)
– กระดูกซี่โครง (RibCartilage/IHCC)
– เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อบริเวณขมับห่อกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆ (Cartilage wrapped with Deep Temporal Fascia)
– เนื้อเยื่อไขมัน (Dermofat)

Nose-Reconstruction

ต่อแกนจมูกให้ยาวขึ้น
(Septal Extension Graft)

– กระดูกอ่อนจากผนังกั้นกลางรูจมูก
(Septal Caetilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)

Nose-Reconstruction
แต่งบริเวณปลายจมูก (Tip Onlay Graft)
– กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
– เนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ หรือ กระดูกอ่อน (Deep Fascia / Perichondrium)
Nose-Reconstruction
ค้ำปลายจมูกให้โด่งขึ้น (Columella Strut Graft)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
– กระดูกอ่อนจากผนังกั้นกลางรูจมูก (Septal Cartilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage/IHCC)
– กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
Nose-Reconstruction

ตกฐานแกนจมูก 2 แนว เทคนิคดร.กร
ให้เรียวเล็กลง (Double Osteotomy)
– ในกรณีที่ฐานแกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide/Broad Dorsum)

HOW WE DO

การเสริมจมูก แบบ OPEN
แก้ไขโครงสร้างแบบ No Silicone

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

เสริมบริเวณแกนจมูก (Dorsal Augmentation)
– กระดูกซี่โครง (RibCartilage/IHCC)
– เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อบริเวณขมับห่อกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆ (Cartilage wrapped with Deep Temporal Fascia)
– เนื้อเยื่อไขมัน (Dermofat)

Nose-Reconstruction

ต่อแกนจมูกให้ยาวขึ้น (Septal Extension Graft)
– กระดูกอ่อนจากผนังกั้นกลางรูจมูก (Septal Caetilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)

Nose-Reconstruction
แต่งบริเวณปลายจมูก (Tip Onlay Graft)
– กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
– เนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ หรือ กระดูกอ่อน (Deep Fascia / Perichondrium)
Nose-Reconstruction
ค้ำปลายจมูกให้โด่งขึ้น (Columella Strut Graft)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage)
– กระดูกอ่อนจากผนังกั้นกลางรูจมูก (Septal Cartilage)
– กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage/IHCC)
– กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
Nose-Reconstruction

ตกฐานแกนจมูก 2 แนว เทคนิคดร.กร ให้เรียวเล็กลง (Double Osteotomy)
– ในกรณีที่ฐานแกนจมูกใหญ่และกว้าง (Wide/Broad Dorsum)

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

WHY DR.GORN
SURGEONS ARE
EXPERTS IN

RHINO-PLASTIC SURGERY

Nose-Reconstruction
Nose-Reconstruction

WHY DR.GORN
SURGEONS ARE
EXPERTS IN

RHINO-PLASTIC SURGERY