Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน

จมูกของคุณมีปัญหาแบบไหน?

Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
เคสจมูกงุ้ม
Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
เคสจมูกชมพู่
Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
เคสฐานจมูกกว้าง
Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
เคสหน้าไร้มิติ
Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
เคสจมูกสั้น
Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
เคสแก้จมูกซิลิโคน

3 ข้อควรรรู้ก่อนเสริมซิลิโคนจมูก?

Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน
 1. ซิลิโคนทุกชนิดทำปฏิกิริยากับร่างกายเกิดผังพืด (Fibrosis) ทำให้มีการหดรัดแกน (Capsular Contracture) มากเกินไปจนเห็นเป็นขอบชัด และหดรัดมากขึ้นจะทำให้หัวซิลิโคนดันปลายจมูกมากขึ้นทุกๆปี แม้แพทย์จะเหลาซิลิโคนดีมากแล้วก็ตาม
 2. การเสียดสีระหว่างซิลิโคนกับปลายจมูกจะทำให้ผิวที่ปลายจมูกบางใส จนทะลุได้ ดังนั้นในทางการแพทย์สากลจะไม่ใช้ซิลิโคนในการตกแต่งปลายจมูก เหมือนที่แพทย์ในประเทศไทยยังนิยมใช้กันอยู่
 3. การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนทั้งแท่งมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น
  • กรณีเคสแก้ทุกเคส (Revision Surgery)
  • กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก (Foreign Body)
  • กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
  • กรณีจมูกทะลุ 
  • กรณีเนื้อเยื่อหุ้มจมูกบางมาก ๆ
  • กรณีจมูกสั้น เชิดมาก ๆ แล้วเสริมจมูกด้วยซิลิโคน L-Shape   ก็จะเสี่ยงต่อการทะลุบริเวณปลายจมูก   ซึ่งพบได้บ่อย
        ดังนั้นเคสที่กล่าวมาข้างต้นแนะนำให้เสริมแบบปลายไร้ซิลิโคน
 

เสริมจมูก Open แก้ไขโครงสร้าง "ปลายไร้ซิลิโคน"

Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน

การเสริมจมูกแบบ Open Rhinoplasty ปรับโครงสร้างด้วยเทคนิคเฉพาะที่ ดร.กร แอสเททิค สามารถเลือกองค์ประกอบของชิ้นส่วนกระดูกอ่อนหรือวัสดุสังเคราะห์นำมาประกอบตามความเหมาะสม และออกแบบทรงให้ได้ตามความต้องการของคนไข้ โดยเทคนิคปลายไร้ซิลิโคน ในราคา ฿59,990 จะใช้วัสดุดังนี้

 1. แกนจมูก ใช้ซิลิโคนรูปเรือ (Boat Shape Silicone) Korea premium grade
 2. ต่อแกนจมูก ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก (Septal cartilage)
 3. แต่งปลายจมูก ใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)
 4. ค้ำปลายจมูกโด่ง ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก หรือ กระดูกอ่อนหลังหู
 
“ราคาของการผ่าตัดขึ้นอยู่วัสดุที่นำมาใช้และปัญหาจมูกซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”
 
ตัวอย่างที่ 1 จากการตรวจร่างกายคนกระดูกอ่อนใบหูและผนังกั้นกลางจมูกไม่แข็งแรงพอที่จะนำมาใช้ค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำให้ปลายจมูกพุ่ง แต่คนไข้ต้องการปลายจมูกพุ่ง ต้องพิจารณาใช้วัสดุเสริมอื่นๆ เพื่อทำให้ปลายจมูกพุ่งสวยตามทรงที่ต้องการ โดยใช้วัสดุเสริมเรียงตามลำดับความแพงมากไปแพงน้อย ดังนี้
 1. กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage)
 2. กระดูกอ่อนซี่โครงธรรมชาติ (IHCC)
 3. วัสดุสังเคราะห์อื่นๆทางการแพทย์ เช่น PCL, Medpor, Gortex, Osteopor

ตัวอย่างที่ 2 คนไข้มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคนบริเวณแกนจมูก (เบอร์ 1) เช่น

 • เคยฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์บริเวณดั้งจมูก
 • เคยเสริมซิลิโคนมาก่อนจนผิวหนังบริเวณดั้งจมูกบางมากๆ
 • เคยติดเชื้ออักเสบมาก่อน

ดังนั้น เมื่อไม่สามารถใช้ซิลิโคนได้จึงต้องใช้วัสดุเสริมเรียงตามลำดับความแพงมากไปแพงน้อย ดังนี้

 1. กระดูกซี่โครงปั่น (Ultrafine diced rib cartilage)
 2. กระดูกอ่อนซี่โครงเหลา (Carved rib cartilage)
 3. เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ (Dermofat)

ตัวอย่างที่ 3 คนไข้มีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการแก้ไขด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น

 • ตัดปีกจมูก
 • ตอกฐานจมูก
 • ตะไบฮัมพ์

รีวิว เทคนิค Open ไร้ซิลิโคน 100% แก้เคสจมูกงุ้ม

review_1-1_bf_เจน_ซ้าย review_1-1_at_เจน_ซ้าย
Untitled 118 Untitled 117

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกงุ้มลงมาก
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง
 
หมอกรตรวจร่างกายและวางแผนการรักษากับคนไข้ดังนี้
 • จมูกปลายงุ้ม  ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามาขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้เสริมจมูกแบบโอเพ่นปลายไร้ซิลิโคนเพื่อแก้ไขปัญหาปลายงุ้ม แต่จากการตรวจร่างกายพบว่า กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) แข็งแรงเพียงพอที่จะนำมา ค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้ไม่อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค “Open NO Silicone 100%”
 • ฐานจมูกกว้าง  หมอกรแนะนำให้ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ

ราคาโปรโมชั่น ฿59,990 เสริมจมูก OPEN

 • แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) +฿15,000
 • ปลายจมูกกระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หัตถการ อื่นๆ
  • ตอกฐานจมูก 2 แนว +฿10,000
ราคารวม฿84,990

"คุณเจน มิสแกรนด์สกลนครปี 2022"

รีวิว เทคนิค Open ปลายไร้ซิลิโคน แก้เคสจมูกชมพู่

Untitled 110 Untitled 109
Untitled 113 Untitled 112
Untitled 116 Untitled 115

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกใหญ่เหมือนลูกชมพู่
 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง
 
หมอกรตรวจร่างกายและวางแผนการรักษากับคนไข้ดังนี้
 • จมูกชมพู่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้กังวลมากที่สุด จึงเข้ามาขอคำปรึกษา หมอกรแนะนำให้คนไข้ตัดปีกจมูก (👉🏻ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดปีกจมูก) ร่วมกับทำจมูกแบบ Open เพื่อเข้าไปลดขนาดปลายจมูก (Bulbous tip reduction)
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจร่างกายแล้วพบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ (Boat shape silicone) USA premium

ราคาโปรโมชั่น ฿59,990 เสริมจมูก OPEN

 • แกนจมูก : ซิลิโคน USA premium +฿8,000
 • ปลายจมูกกระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หัตถการ อื่นๆ
  • ตัดปีกจมูก +฿10,000
  • เคสแก้ +฿20,000
ราคารวม฿97,990

รีวิว เทคนิค Open ไร้ซิลิโคน 100% แก้เคสฐานจมูกกว้าง

ตอกฐานจมูก ตอกฐานจมูกให้แคบลง
B-A Sai B-A Sai-1
B-A Sai-4 B-A Sai-5
Untitled 108 Untitled 107

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 
หมอกรตรวจร่างกายและวางแผนการรักษากับคนไข้ดังนี้
 • ฐานจมูกกว้าง  ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คนไข้มาขอคำปรึกษา หมอกรจึงตัดสินใจ ตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) เพราะตรวจร่างกายแล้วพบว่ากระดูกอ่อนทั้งสองมีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) ได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน แต่คนไข้ไม่อยากใส่ซิลิโคนดั้งจมูก หมอกรจึงตัดสินใจใช้เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ (Dermofat graft) ในการเพิ่มดั้งจมูก ดังนั้น จึงเป็นเทคนิค “Open NO Silicone 100%”

ราคาโปรโมชั่น ฿59,990 เสริมจมูก OPEN

 • แกนจมูก : เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) +฿15,000
 • ปลายจมูกกระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หัตถการ อื่นๆ
  • ตอกฐานจมูก 2 แนว +฿10,000
ราคารวม฿84,990

รีวิว เทคนิค Open ปลายไร้ซิลิโคน แก้จมูกแบน

Untitled 119 Untitled 121
Untitled 123 Untitled 122
Untitled 125 Untitled 124

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • จมูกแบนใบหน้าไม่มีมิติ
 • ปลายไม่พุ่ง
 • ฐานจมูกกว้าง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง
 
หมอกรตรวจร่างกายและวางแผนการรักษากับคนไข้ดังนี้
 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อนแข็งแรงไม่เพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) หมอกรจึงปรึกษากับคนไข้ และตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® เพื่อให้ได้ความแข็งแรงของเสาค้ำปลายจมูก และได้ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ (Boat shape silicone) โดยคนไข้ขออัพเกรดจากซิลิโคน Korea premium ไปเป็น Preimium super soft เพราะต้องการความนุ่มเป็นธรรมชาติกว่า
 • ฐานจมูกกว้าง  หมอกรจึงทำการตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง เพื่อลดขนาดของฐานจมูกตามที่คนไข้ต้องการ

ราคาโปรโมชั่น ฿59,990 เสริมจมูก OPEN

 • แกนจมูก : ซิลิโคน Premium super soft +฿10,000
 • ปลายจมูก :
  • กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ MEDPOR® +฿20,000
 • หัตถการ อื่นๆ
  • ตอกฐานจมูก 2 แนว +฿10,000
ราคารวม฿99,990

รีวิว เทคนิค Open ไร้ซิลิโคน 100% แก้เคสฐานจมูกกว้าง

review_1-1_bf_kb_หน้า review_1-1_at_kb_หน้า
review_1-1_bf_kb_ขวา45ขยาย review_1-1_at_kb_ขวา45ขยาย
review_1-1_bf_kb_ขวาขยาย review_1-1_at_kb_ขวาขยาย
review_1-1_bf_kb_เงย review_1-1_at_kb_เงย

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 
หมอกรตรวจร่างกายและวางแผนการรักษากับคนไข้ดังนี้
 • ปลายจมูก จากการตรวจร่างกายพบว่ากระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อนแข็งแรงเพียงพอที่จะนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) แต่คนไข้ต้องการปลายจมูกพุ่ง หมอกรจึงแนะนำกับคนไข้และตัดสินใจใช้วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® ร่วมกับกระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก เพื่อให้ได้ความแข็งแรงของเสาค้ำปลายจมูก (เบอร์ 4) เพื่อทำตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคน และคนไข้ยอมรับซิลิโคนที่ดั้งจมูกได้ หมอกรจึงตัดสินใจใช้ ซิลิโคนรูปเรือ (Boat shape silicone) Korea premium

ราคาโปรโมชั่น ฿59,990 เสริมจมูก OPEN

 • แกนจมูก : ซิลิโคน Korea premium – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ปลายจมูก :
  • กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ OSTEOPOR® +฿20,000
 • หัตถการ อื่นๆไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคารวม฿79,990

รีวิว เคสแก้จมูก ด้วยเทคนิค Open Rib Rhinoplasty

review_1-1_bf_อ๊อฟ_ซ้าย review_1-1_at_อ๊อฟ_ซ้าย
review_1-1_bf_อ๊อฟ_ข้างซ้าย review_1-1_at_อ๊อฟ_ข้างซ้าย
review_1-1_bf_อ๊อฟ_หน้า review_1-1_at_อ๊อฟ_หน้า
review_1-1_bf_อ๊อฟ_เงย review_1-1_at_อ๊อฟ_เงย

คนไข้มาพบหมอกรด้วยปัญหา คือ

 • เคสแก้ที่เคยเสริมซิลิโคน
 • ปลายจมูกไม่พุ่ง
 • ทรงที่ต้องการ คือ สโลปและปลายพุ่ง
 
หมอกรตรวจร่างกายและวางแผนการรักษากับคนไข้ดังนี้
 • เคสแก้จมูก เป็นเคสที่มีข้อบ่งชี้ในการทำจมูกแบบ OPEN เพราะซิลิโคนที่ไปกดทับทำให้โครงสร้างของจมูกเสียหายไป ถ้าแก้จมูกแบบ Close โดยใส่ซิลิโคนเข้าไปก็ยิ่งทำให้โครงสร้างจมูกเสียหายเพิ่มอีกแม้จะรองปลาย หรือเหลาดีมากแล้วก็ตาม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและทั่วโลกยอมรับในเคสแก้ทุกเคส คือ การแก้จมูกแบบ OPEN เพื่อแก้ไขโครงสร้างใหม่ทั้งหมด
 • ปลายจมูก หมอกรตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal cartilage) ร่วมกับกระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage) ของคนไข้เองนำมาค้ำปลายจมูกโด่ง (เบอร์ 4) เพราะคนไข้ต้องการทรงที่โด่งและปลายพุ่งเกินกว่าที่กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูกจะทำได้  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทรงที่คนไข้ต้องการ
 • แกนจมูก มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการเสริมซิลิโคนเนื่องจากเป็นเคสแก้ และผิวหนังบริเวณสันบางจึงตัดสินใจใช้กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib cartilage) มาเหลาทำเป็นสันจมูกแทนการใช้ซิลิโคน

ราคาโปรโมชั่น ฿99,990 เสริมจมูก OPEN RIB  
ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง รวมทุกอย่างแล้ว

 • แกนจมูก : กระดูกอ่อนซี่โครง – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ปลายจมูก :
  • กระดูกอ่อนหูและผนังกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กระดูกอ่อนซี่โครง – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หัตถการ อื่นๆ
  • เคสแก้จมูก +฿20,000
ราคารวม฿119,990

ใครบ้าง? ที่ต้องเสริมจมูกแบบ Open

 • เคสแก้ทุกเคส ควรเสริมใหม่แบบ OPEN
 • มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูกแบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน , สันจมูกและผนังกั้นกลางจมูกคด เป็นต้น
 • จมูกสั้น ปลายเชิดมากเกินไป
 • สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ
 • มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น
  1. กรณีเคสแก้
  2. กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก
  3. กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน
  4. กรณีจมูกทะลุ และ/หรือ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ
 • ฐานจมูกกว้างมาก (Wide nasal dorsum) แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

ทำไมต้องเลือกเสริมจมูกที่ ดร.กร แอสเทติค

 1. ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประสบการณ์กว่า 20 ปี
 2. แพทย์จะตรวจอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายนอกและภายในของจมูก ก่อนวางแผนการผ่าตัด
 3. แพทย์จะวางแผนเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
 4. ไม่เพียงเสริมจมูกให้สวย หล่อเท่านั้น แต่ เรายังแก้ไขปัญหาทางเดินหายใจ ที่เกิดจากโครงสร้างที่ผิดปกติ เช่น การหายใจติดขัดจากผนังกั้นจมูกคด (Deviated Nose) เป็นต้น
 5. มีเทคนิคยอดฮิตของเหล่าเซเล็บ คือ ตอกฐานจมูก เทคนิคเฉพาะดร.กร ให้แกนจมูกเรียวเล็กลง
 6. มีโปรแกรมติดตามและดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเป็นที่พอใจของคุณ ทางคลินิกจะนัดเป็นระยะ คือ วันที่ 3,7,15 และ 1,3 เดือนหลังผ่าตัด (After Care Service)
 7. รีวิวทั้งหมดของคลินิกเรา มาจากลูกค้าที่มาใช้บริการจริงเท่านั้น (เราไม่ได้จ้างเน็ตไอดอลหรือหน้าม้า มารีวิว)
 8. เรารับประกันการติดเชื้อและทะลุตลอดชีวิต
 9. สามารถเลือกได้ว่า คุณจะผ่าตัดแบบใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือ ใช้ยาสลบ

เดือนนี้มีคนไข้จองเคสรีวิวใกล้เต็มแล้ว

เหลือคิวผ่าตัดว่างอีก

10
จำกัดเคสรีวิว 10 เคสต่อเดือนเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

 • งดสูบบุหรี่ , งดดื่มกาแฟ (ในปริมาณที่มากเกินไป) เป็นเวลา 2 เดือนก่อนและหลังผ่าตัด งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • งดวิตามินหรือยาที่มีผลต่อการทำงานของเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด เนื่องจากจะทำให้เลือดหยุดไหลยากในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด แผลบวมช้ำมากเกินไปหลังการผ่าตัด แผลก็จะหายยากด้วย เช่น Fish oil , Vitamin C E , Green Tea ,Grape Seed(สารสกัดเม็ดองุ่น) สารสกัดแปะก๊วย (Gingko) , กระเทียม เป็นต้นอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนและหลังการผ่าตัด
 • 👉🏻คำแนะนำการเตรียมตัวเพิ่มเติม
 • ใช้ก้านสำลี (Cotton Buds) ชุบน้ำเกลือที่สะอาด ซับทำความสะอาดแผลในรูจมูกเบา ๆ โดยไม่ถูแรง    และใช้ก๊อซสะอาดชุบน้ำเกลือพอหมาด   ซับทำความสะอาดแผล
 • ให้นอนหงายศีรษะสูงประมาณ 30  องศา หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ เพื่อลดอาการบวมของแผลและใบหน้า
 • ประคบเย็นบริเวณข้าง ๆ จมูกและระหว่างคิ้ว 1 – 2  วันแรกหลังผ่าตัดเพื่อลดและป้องกันการบวมช้ำ
 • รับประทานยาแก้อักเสบตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดจนหมด เพื่อป้องกันการอักเสบและติดเชื้อ
 • งดอาหารหวาน อาหารรสจัด  อาหารเผ็ดร้อน ของหมักดองและแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1   เดือน
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนถึงวันนัดตัดไหม
 • งดการออกกำลังกายและเที่ยวกลางคืน 1  เดือน หลังผ่าตัด
 • งดการนอนคว่ำ , นอนตะแคง , การนวดหน้า 1  เดือนหลังผ่าตัด   ระวังอย่าให้บริเวณผ่าตัดโดนกระแทก
 • 👉🏻การดูแลตัวเองเพิ่มเติม

ราคาโปรโมชั่นเคสรีวิวเสริมจมูก OPEN แก้ไขโครงสร้าง ยืดผนังกั้นจมูก จะใช้วัสดุเสริมดังนี้

 1. แกนจมูก ใช้ซิลิโคนรูปเรือ Korea premium grade
 2. ต่อแกนจมูก ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก (Septal cartilage)
 3. แต่งปลายจมูก ใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilage)
 4. ค้ำปลายจมูกโด่ง ใช้กระดูกอ่อนแผ่นกั้นกลางจมูก หรือ กระดูกอ่อนหลังหู
 • แกนจมูก
  • ซิลิโคนสันจมูก Korea premium – ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ซิลิโคนสันจมูก USA Standard – ฿3,000
  • ซิลิโคนสันจมูก USA premium – ฿8,000
  • ซิลิโคนสันจมูก Premium super soft – ฿10,000
  • เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ – ฿15,000
  • กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง – 👉🏻 โปรโมชั่นพิเศษ
 • ปลายจมูก (ต่อแกน+แต่งปลาย+ค้ำปลายจมูกโด่ง)
  • กระดูกอ่อนหลังหู – ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก – ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ – ฿20,000
  • กระดูกอ่อนซี่โครงธรรมชาติ (IHCC) – ฿50,000
  • กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง – 👉🏻 โปรโมชั่นพิเศษ
 • หัตถการอื่นๆ เพิ่มเติม
  • ตอกฐานจมูก 2 แนว – ฿10,000
  • ตะไบฮัมพ์ – ฿10,000
  • ตัดปีกจมูก – ฿10,000
  • เคสแก้ – ฿20,000 เนื่องจากยากกว่าเคสเสริมใหม่มาก และใช้เวลทำนานกว่าหมอจึงขออนุญาตเก็บเงินเคสแก้
 • กรณีไม่เป็นเคสรีวิว – เพิ่ม ฿60,000

***การเลือกวัสดุเสริม หรือ หัตถการที่ทำต้องได้รับการตรวจร่างกายและปรึกษาหมอก่อน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกัน***

จองคิวนัด Video call กับคุณหมอ
เพื่อรับโปรเคสรีวิว
ประหยัดไป ฿60,000 ได้เลย