นพ.สุวิน   สมเงิน (หมอกร) ได้รับเกียรติให้เป็นเป็นวิทยากร / พร้อมกับการสาธิตให้กับผู้ร่วมวิชาชีพแพทย์ด้วยกัน  เกี่ยวกับทางเลือกและข้อมูลใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาผมร่วง  ผมบางและศีรษะล้าน