fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การปรับรูปทรงปลายจมูกให้โด่งขึ้นนั้น มีการผ่าตัดได้หลากหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีลักษณะความโด่งที่แตกต่างกัน เราจึงควรทำความเข้าใจในแต่ละแบบกันนะครับ เพื่อให้เราเลือกการเสริมปลายจมูกของได้อยากถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ตรงใจเรามากที่สุด มาดูในแต่วิธีกันนะครับ

ปลายจมูกโด่งขึ้นจากการฉีดสารเติมเต็ม (Filler Injection)

สาว ๆ หลายคนที่กลัวการผ่าตัด นิยมใช้วิธีนี้กันมาก มักใช้สารพวกฟิลเลอร์ (Hyaluron) หลังฉีดสารปลายจมูกโด่งตามปริมาณฟิลเลอร์ที่เติมเข้าไป ลักษณะปลายจมูกจะดูโด่งขึ้น แต่ก็จะดูใหญ่ขึ้นด้วย และหากฉีดตื้นเกินไป จะทำให้ผิวหนังมีปัญหาได้มาก

สำหรับหมอแล้วการเติมปลายจมูกด้วยฟิลเลอร์ หมอไม่แนะนำนะครับ เนื่องจากสร้างปัญหาได้เยอะมากจริง ๆ แถมยังแก้ยากอีกด้วย หากต้องการเติมฟิลเลอร์ ควรเติมเฉพาะบริเวณสันจมูกเพียงอย่างเดียว

เสริมจมูกแล้วปลายโด่งขึ้นจากอะไร ?

ปลายจมูกโด่งขึ้นจากการร้อยไหม (Thread Nose Tip Lifting)

สำหรับการร้อยไหมเพื่อยกปลายจมูกนั้น จะอาศัยความหนาของเส้นไหมในการยกปลาย ดังนั้นหากไหมเส้นใหญ่ ก็จะใช้จำนวนเส้นไหมในการร้อยน้อยกว่าไหมเส้นเล็ก   แต่เนื่องจากวิธีนี้อาศัยความหนาของเส้นไหมในการยก ทำให้ผลลัพธ์ในการยกไม่มาก และอยู่ไม่นาน นอกจากนี้ในเคสที่ผิวปลายจมูกบาง ไม่ควรใช้วิธีนี้อย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้เห็นขอบเส้นไหมที่ปลายจมูกได้

เสริมจมูกแล้วปลายโด่งขึ้นจากอะไร ?

ปลายจมูกโด่งขึ้นจากการเสริมซิลิโคน (Nose Tip Surgery with Silicone Implant)

สำหรับวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนนั้นสามารถเพิ่มความสูงของปลายจมูกได้ค่อนข้างชัดเจน โดยอาศัยความหนาของส่วนหัวซิลิโคนและการใช้ขาซิลิโคนค้ำยันเพื่อยกปลายจมูก เทคนิคนี้เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน พักฟื้นไม่นาน จึงเป็นที่นิยม

แต่การเสริมปลายจมูกด้วยซิลิโคน สามารถสร้างปัญหาได้ หากใส่ซิลิโคนที่ยาวเกินไป ใหญ่เกินไป หรือขาซิลิโคนที่หนาเกินไป ปัญหาที่มักพบ เช่น ปลายบาง ปลายจมูกเห็นขอบซิลิโคน ซิลิโคนทะลุปลายจมูกหรือในรูจมูก เป็นต้น

นอกจากนี้ในเคสที่ปลายจมูกหนาและใหญ่ การเสริมปลายจมูกให้โด่งขึ้นด้วยซิลิโคน มักไม่ช่วยให้ปลายจมูกดูเรียวขึ้น หรือในเคสที่ต้องการยกรูจมูกที่แบนราบให้รีตั้งขึ้น ในกรณีเคสแบบนี้ หมอแนะนำควรใช้เทคนิคการเสริมจมูกแบบแก้โครงสร้างจมูกแทนนะครับ เนื่องจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนจะเพิ่มความสูงเฉพาะเนื้อเยื่อส่วนปลายจมูก แต่ไม่ได้ยกปรับโครงสร้างกระดูกปีกนกปลายจมูก จึงทำให้รูจมูกยังคงดูกว้างและไม่เรียวยกตั้งขึ้น

นอกจากนี้ในเคสที่ใส่หัวซิลิโคนหนาเกินไป อาจทำให้กดให้รูจมูกแบนราบลงกว่าเดิมได้

อ่านเพิ่มเติม สิ่งที่ควรรู้ก่อนเสริมจมูกด้วยซิลิโคน ›

เสริมจมูกแล้วปลายโด่งขึ้นจากอะไร ?

ปลายจมูกโด่งขึ้นจากการเสริมซิลิโคนร่วมกับการรองปลายจมูก (Nose Tip Surgery With Silicone Implant And Tip Onlay)

สำหรับเทคนิคนี้ คล้ายเทคนิคการยกปลายจมูกด้วยซิลิโคน   เพียงแต่มีการเพิ่มกระดูกอ่อนใบหู เยื่อไขมันอ่อนหลังหูหรือเนื้อเยื่อเทียมมารองบริเวณปลายซิลิโคน (อ่านเพิ่มเติมความแตกต่างการรองปลายแบบต่าง ๆ)    การรองปลายจมูกนี้ เพื่อช่วยลดโอกาสปลายจมูกบางและเพิ่มความยาวของปลายจมูกได้ประมาณ  3-4  มิลลิเมตร

ทั้งนี้ ขึ้นกับความยืดหยุ่นเนื้อเยื่อบริเวณปลายจมูกร่วมด้วย ดังนั้นหากใส่ซิลิโคนยาวเกินไป แม้จะมีการรองปลายจมูกเสริม ก็ยังสามารถสร้างปัญหาปลายจมูกบางได้ (อ่านเพิ่มเติมการแก้ไขภาวะปลายจมูกบาง) หรือบางครั้งอาจเกิดมีปัญหาแผลในรูจมูกไม่หายหลังเสริม มีการติดเชื้อในจมูกเรื้อรัง หรือแม้กระทั่งขาซิลิโคนทะลุในรูจมูกภายหลังได้ ดังนั้นควรเสริมยาวซิลิโคนอย่างเหมาะ แม้มีการรองปลายซิลิโคน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยและปลอดภัยนะครับ (อ่านเพิ่มเติมการรองปลายจมูกด้วยวัสดุแบบต่าง ๆ)

ปลายจมูกโด่งขึ้นจากการเสริมจมูกแบบSemiopen ร่วมกับตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู 100%

สำหรับเทคนิคนี้พัฒนาและปรับแต่งพิเศษที่ ดร.กร คลินิก โดยจะเน้นใช้กระดูกใบหูมาแทนส่วนหัวและขาซิลิโคนแบบ 100 % มาปรับแต่งที่ปลายจมูกให้โด่งขึ้น แล้วเสริมซิลิโคนเฉพาะบริเวณสันจมูก 

ซึ่งเทคนิคนี้เทียบเท่ากับการผ่าตัดเสริมจมูกโอเพ่นทั่วไป จึงเหมาะสำหรับเคสที่ปลายจมูกบาง ไม่ต้องการเสี่ยงใช้ซิลิโคน หรือในเคสแก้จมูกปลายบางจากซิลิโคน 

อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้จะเพิ่มความยาวจมูกได้ไม่มากเท่ากับเทคนิคโอเพ่นแก้โครงสร้างจมูกที่มีการยืดปลายจมูกด้วยผนังกั้นจมูกหรือกระดูกอ่อนซี่โครง (อ่านเพิ่มเติมความแตกต่างการเสริมจมูกรองปลายกระดูกอ่อนทั่วไป Vs เสริมจมูกเทคนิค Semi-Open กระดูกอ่อนตกแต่งปลาย 100 % ดร.กร เทคนิค คลิก)

เสริมจมูกแล้วปลายโด่งขึ้นจากอะไร ?

ปลายจมูกโด่งขึ้นด้วยเทคนิคแก้โครงสร้างจมูกแบบไร้ซิลิโคน(Nose Reconstruction Without Silicone)

เทคนิคการเสริมจมูกวิธีนี้ มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นอย่างมาก แต่การปรับแต่งปลายจมูกให้โด่งขึ้นด้วยวิธีนี้จะดูเล็กเรียว เป็นธรรมชาติ รูจมูกรีตั้งขึ้น เนื่องจากเป็นการยกโครงสร้างกระดูกอ่อนปีกนกปลายจมูกให้สูงขึ้นและชิดเข้าหากัน โดยอาศัยกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก (Septal Cartilage) หรือกระดูกอ่อนซี่โครง (Costal Cartilage) หรือวัสดุสังเคราะห์จำพวก Medpor เป็นตัวค้ำยัน ประกอบกับมีการตกแต่งปลายเพิ่มเติมด้วยกระดูกอ่อนใบหู และเลาะชั้นไขมันที่หนาเกินบริเวณปลายจมูกออกได้( Supratip Debunking) ทำให้ผลลัพธ์การยกปลายด้วยเทคนิคนี้โด่งขึ้นอย่างสมส่วนระหว่างปลายจมูก และรูจมูก

นอกจากนี้  ยังช่วยให้ปลายจมูกดูเล็กเรียวและรูจมูกรีตั้งขึ้น  ไม่แบะแบนออกด้านข้างแบบเทคนิคยกปลายจมูกด้วยซิลิโคนขนาดใหญ่    สำหรับเทคนิคนี้นอกจากช่วยเรียงการยกปลายจมูกให้โด่งสวยแล้ว   ยังช่วยเพิ่มความยาวจมูกในเคสจมูกสั้นได้ (Short Nose) ลดขนาดปลายจมูกในเคสปลายจมูกโตหนาได้ (Bulbous Tip) แก้เรื่องปลายจมูกเอียง (Deviated Nose Tip) แก้ปลายจมูกบางซิลิโคนทะลุปลายจมูก แก้รูจมูกไม่เท่ากัน (Asymmetrical Nostrils) หรือแก้ภาวะจมูกตัน (Nasal Obstruction) จากโครงสร้างภายในจมูก