fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ต้องรู้ก่อนเเสริมจมูกเทคนิคซิลิโคน

1.การเสริมจมูกเทคนิคซิลิโคน รูปทรงจมูกที่ได้จะเหมือนรูปทรงซิลิโคนที่คนไข้เลือก ?

การเสริมจมูก ด้วยซิลิโคนเทคนิคต่าง ๆ

คำตอบ คือ ไม่นะครับ
ทรงจมูกผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ โครงสร้างจมูกเดิมคนไข้และลักษณะซิลิโคนที่เสริมเข้าไป (ควรต้องผ่านการเหลา ปรับแต่งมาแล้ว เพื่อความยาวและความตึงต่อเนื้อเยื้อจมูกที่เหมาะสม) ดังนั้นการเสริมจมูกโดยเลือกดูเพียงรูปทรงซิลิโคนอย่างเดียวไม่ได้นะครับ

2.ซิลิโคนที่เสริมจำเป็นต้องเหลาปรับแต่งหรือไม่ ?

คำตอบ คือ ต้องเหลาทุกเคสนะครับ !!
หากไม่เหลาปรับแต่งตามความยาวจมูก ความกว้างจมูก สัดส่วนจมูก และความยืดหยุ่นของเนื้อเยื้อจมูก นอกจากทรงที่ได้จะไม่เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาหลังการเสริมได้ เช่น ปลายจมูกตึง บาง แผลปิดไม่สนิท ดูไม่เป็นธรรมชาติ หรือบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นทะลุได้ (จะเห็นว่า แพทย์ผู้ผ่าตัดจำเป็นต้องเหลาปรับแต่งซิลิโคนก่อนเสริมทุกเคส ดังนั้นทรงจมูกจะไม่เหมือนทรงซิลิโคนที่คนไข้เลือกทั้งหมด)

การเสริมจมูก ด้วยซิลิโคน

3.ชื่อซิลิโคน ในท้องตลาดมีหลากหลายมาก แล้วมันต่างกันอย่างไร ?

คำตอบ คือ ไม่ค่อยแตกต่างกันครับ
แต่ละคลินิกจะตั้งชื่อแตกต่างกันได้ ทั้งที่รูปทรงเหมือนกัน แต่หลักๆ แล้วซิลิโคนที่ใช้กันจะมี แบบที่ 1 เหลาเองตั้งแต่แรก (ปัจจุบันมีใช้น้อย มักเลือกใช้ในกรณีที่จำเป็น) แบบที่ 2 คือ ซิลิโคนกึ่งสำเร็จรูปที่ทำมาในรูปทรงต่างๆ เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะตั้งชื่อแตกต่างกันตามแต่ละคลินิก เช่น ทรงบาร์บี้ ทรงหยดน้ำ หรือซิลิโคน Mantis โดยซิลิโคนเหล่านี้แพทย์ต้องมาเหลาปรับแต่งก่อนเสริมทุกเคส ทรงผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่ทรงซิลิโคน ดังนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่เนื้อซิลิโคนต้องเป็นสำหรับทางการแพทย์ (Medical Grade) เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับใช้ในร่างกาย

ซิลิโคนแบบต่าง ๆ