fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ก่อนที่เราจะตัดสินใจทำตา 2 ชั้น   เรามารู้จักกันก่อนนะครับว่า ตา 2 ชั้นเกิดจากอะไร   ทำไมบางคนเกิดมาคมชัดมาก  บางคนมีหลายชั้น(Multiple Eyelid)   และบางคนไม่มีชั้นตาตั้งแต่เด็ก (Single Eyelid)

โครงสร้างของหนังตาบน (Upper Eyelid Anatomy)

ชั้นตาธรรมชาติ (Lid Crease) เกิดจากอะไร ?

ชั้นตาธรรมชาติ (Eyelid Crease)

ชั้นตาธรรมชาติ (Lid Crease) เกิดจากอะไร ?

ชั้นตาเกิดจากการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ตลอดแนวของตาบน ระหว่าง ส่วนต่อขยายของกล้ามเนื้อยกหนังตาบน (Levator Aponeurosis ;LA) กับ กล้ามเนื้อของหนังตาบน (Orbicularis Oculi) และเนื้อเยื่อชั้นหนังแท้ของเปลือกตาบน (Derimis)  ถ้าการเชื่อมต่อชั้นนี้สมบูรณ์ดี หมายถึง ชั้นตาเราก็จะคมชัด

แต่ถ้าหากการเชื่อมต่อชั้นนี้ไม่สมบูรณ์, ฉีกขาด หรือมีอุปสรรคอื่นมาขัดขวางการเชื่อมต่อ เช่น มีปริมาณไขมันมาก ชั้นตาเราก็จะไม่คมชัด (Incomplete Eyelid Crease) หรือเป็นหลายชั้น (Multiple Fold) หรือบางคนถ้าการเชื่อมต่อไม่เกิดขึ้นเลย คนนั้นก็จะไม่มีชั้นตาเลย (Single Eyelid)

กล่าวโดยสรุป เพื่อให้เห็นชัดเจนว่า มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ชั้นตาคมชัดและปัจจัยอะไรบ้างที่ขัดขวางการเกิดชั้นตา

ปัจจัยที่ทำให้ชั้นตาคมชัด

 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยกหนังตา (Levator Complex)
 2. รอบเชื่อมที่สมบูรณ์ ระหว่าง ผังผืดส่วนต่อขยายกล้ามเนื้อยกหนังตา (Levator Aponeurosis ; LA) กับกล้ามและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของหนังตา
 3. ความสูงของ Tarsal plate

ปัจจัยที่ขัดขวางการเกิดชั้นตา

 1. คิ้วตก (Brow Ptosis) หรือ คิ้วเตี้ย (Low Set Eyebrow)
 2. ไขมันในเบ้าตา ปริมาณมาก (Orbital fat)
 3. ไขมันใต้กล้ามเนื้อหนังตาปริมาณมาก (Submuscular fat) เช่น คนอ้วน
 4. ผิวหนังของตาบน (Eyelid Skin Condition)
  – หนา มักจะเจอในคนที่หน้ามัน เป้นสิวง่าย
  – มีปริมาณส่วนเกินมาก และหย่อนคล้อยลงมาตามแนวโน้มถ่วงของโลกจนบังชั้นตาธรรมชาติ (Dermatochalasis) มักจะเจอในคนสูงวัย
ชั้นตาธรรมชาติ (Lid Crease) เกิดจากอะไร ?

ที่นี่ เราควรจะเข้าใจแล้วนะครับทำไม...

 • บางคนเกิดมาชั้นตาคมชัดมาแต่เกิด
 • บางคนชั้นตาชัดเป็นบางเวลา, บางเวลาก็ไม่ชัด
 • บางคนเกิดมาไม่มีชั้นตา

สิ่งที่หมออยากจะฝากก็คือ

ถ้าอยากทำตา 2 ชั้น ควรจะทำให้ดี และ สมบูรณ์ ตั้งแต่ครั้งแรกไปเลยนะครับ  เนื่องจาก การผ่าตัดแก้ไข มักจะมีผลเสียหลายอย่าง เช่น

 1. ค่าใช้จ่ายสูง
 2. บวมช้ำนานขึ้นกว่าการผ่าตัดครั้งแรก
 3. ที่สำคัญก็คงยากที่จะคาดหวังผลลัพธ์ออกมาดี 100% ขึ้นอยู่กับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรกว่ามีมากหรือรุนแรงแค่ไหน