fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การเสริมจมูกเทคนิค Semi Open Nose Surgery ตกแต่งปลายกระดูกอ่อนที่ Dr.Gorn Aesthetique

เน้นใช้ซิลิโคนเสริมเพียงบริเวณสันจมูก    แต่ในบริเวณส่วนปลายจมูกจะใช้กระดูกอ่อนใบหูในการตกแต่งปลายทั้งหมด 100 %    โดยการปรับแต่งกระดูกอ่อนใบหูให้มาทำหน้าที่แทนส่วนหัวและขาของซิลิโคน    เพื่อยกปลายจมูกขึ้นและเพิ่มความยาวปลายจมูก 

นอกจากนี้ การเสริมจมูก Semi Open Nose Surgery จะเน้นเปิดช่องว่างภายในจมูกแบบสมมาตร     โดยขณะเปิดช่องว่างส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การมองเห็นของแพทย์ผู้ผ่าตัดให้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและเส้นเลือดที่จมูก  ทำให้เลือดออกน้อย  เปิดช่องว่างได้สมมาตร  ลดโอกาสเบี้ยวเอียง

การเสริมจมูกเทคนิคซิลิโคนรองปลายด้วยกระดูกอ่อนทั่วไป (Ear Cartilage Nose Surgery)

การใช้ซิลิโคนเสริมจมูก (Nose Surgery with Silicone) เป็นหลัก   โดยใส่ซิลิโคนยาวถึงปลายจมูกแล้วใช้กระดูกอ่อนใบหู (Ear Cartilage) ขนาดประมาณครึ่งตารางเซนติเมตรมารองปลายซิลิโคน (หรืออาจใช้เยื่อเทียม , เยื่อหลังหู หรือไขมันก้นรองแทนกระดูกอ่อนใบหูได้)    และการเปิดช่องว่างเป็นแบบ Blind Technique ที่แพทย์ผู้ผ่าตัดคาดเดาระนาบช่องว่างที่จะเสริมซิลิโคน 

ดังนั้นเทคนิคนี้ ยังมีโอกาสเกิดปัญหาปลายจมูกตึงและบางจากซิลิโคนได้หากยังใส่ซิลิโคนที่หนาและยาว    เนื่องจากเป็นการเสริมจมูกที่ใช้ซิลิโคนยาวถึงปลายจมูก แตกต่างจากเทคนิค Semi-Open ตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน 100 % 

นอกจากนี้ อาการช้ำบวมและเบี้ยวเอียงยังสูงกว่า  เนื่องจากมีโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อและเส้นเลือดบริเวณจมูกได้มากกว่า ช่องว่างมีโอกาสไม่อยู่ในระนาบเดียวกันหรือไม่สมมาตรซ้ายขวาได้มากกว่า

เสริมจมูกเทคนิค-Semi-Open-ตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู

ข้อดีของการเสริมจมูกด้วยเทคนิค Semi-Open ตกแต่งปลายกระดูกอ่อน 100 %

สามารถทำให้ปลายจมูกดูโด่งขึ้นดูยาวขึ้น  เป็นธรรมชาติและปลอดภัย  โอกาสเกิดภาวะปลายบางหรือปลายจะทะลุในอนาคตน้อยมาก ๆ  เมื่อเทียบกับการเสริมจมูกด้วย Silicone เพียงอย่างเดียว 

นอกจากนี้ ยังบวมช้ำน้อยกว่า โอกาสเบี้ยวเอียงน้อยกว่า  เนื่องจากช่องว่างการเสริมอยู่ในระนาบที่เหมาะสมและสมมาตรกันสองฝั่งซ้ายขวา

เหมาะสำหรับใครบ้าง ?

เทคนิคนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ปลายจมูกบางและโครงสร้างปลายจมูกไม่แข็งแรง แต่ความยาวจมูกไม่สั้นจนเกินไป    หากปลายจมูกใหญ่และหนา (Big Nose Tip) อาจต้องให้แพทย์ประเมินเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม เพื่อลดขนาดปลายจมูก หรือ หากเป็นเคสปลายจมูกสั้น ต้องใช้เทคนิคแก้ไขโครงสร้าง (Nose Reconstruction) เพื่อเพิ่มความยาวจมูก 

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง แก้ไขปลายจมูกใหญ่ ›  หรือ แก้ไขปลายจมูกสั้น ›

หลังเอากระดูกอ่อนหลังหูออกมา หูจะเป็นอะไรไหม ?

เทคนิคนี้ ใช้กระดูกอ่อนหลังหูเพียงบางส่วนโดยยังคงเหลือกระดูกอ่อนที่ยังเป็นโครงสร้างหลักไว้  ทำให้หลังเอากระดูกอ่อนหลังหูออกมาหูจะยังคงรูปเดิม ไม่ผิดรูปและการได้ยินยังคงเหมือนเดิม 

เปรียบเทียบการเสริมจมูกเทคนิค Semi Open ตกแต่งปลายกระดูกอ่อนใบหูกับเสริมจมูกกระดูกอ่อนรองปลายทั่ว ๆ ไป

ข้อเปรียบเทียบ รองปลายกระดูกอ่อนทั่วไป ตกแต่งปลายกระดูกอ่อนเทคนิคดร.กร
ความยาวซิลิโคน ถึงปลายจมูก แค่สันจมูก
เทคนิคการใช้กระดูกอ่อน ใช้เป็นแผ่นรองปลายซิลิโคน เทคนิคพิเศษปรับแต่งรูปทรงเพื่อยกขึ้นรูปหลายจมูกแทนหันและขาซิลิโคน
โอกาสเกิดปลายบาง มีโอกาส น้อยมากในภาวะปกติ
ขยับปลายจมูกหลังผ่าตัด ขยับตัวได้ ขยับได้อิสระมากกว่า
ความเป็นธรรมชาติ น้อยกว่า มากกว่า
เคสแก้ที่มีปัญหาปลายบางจากซิลิโคน ไม่แนะนำอาจเกิดซ้ำได้สูง แก้ไข
ความยากในการผ่าตัด ง่ายกว่า ยากกว่า
การเปิดช่องว่างใส่ซิลิโคน Blind Technique มีโอกาสระนาบไม่ตรงกันหรือไม่สมมาตรมากกว่า อยู่ภายใต้การมองเห็นของแพทย์ผู้ผ่าตัดให้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายจมูก   ระนาบจึงเหมาะสมและสมมาตรกันมากกว่า