fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!

1.ฮัมพ์ คือ อะไร ?

สิ่งที่ยกนูนขึ้นมาบริเวณจมูก   บริเวณรอยต่อกระดูกอ่อนและกระดูกแข็ง   โดยอาจเกิดจากกระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อนหรือทั้งสองส่วนก็ได้

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!

2.การตะไบฮัมพ์ ทำอย่างไร ?

การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายตะไบ (Bone Rasp) มาฝนบริเวณสันจมูกที่นูนให้เรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นในเคสที่ฮัมพ์ไม่สูงมากและเกิดจากกระดูกแข็งเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ว หลังการตะไบฮัมพ์ที่มากเกินไป อาจทำลายเยื่อหุ้มกระดูกมากเกินไปจนไม่เหลือไว้ยึดซิลิโคนบริเวณสันจมูก ทำให้เกิดปัญหาซิลิโคนลอย ขยับได้ง่าย

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!

3.ข้อควรระวัง ! ถ้าคิดจะตะไบฮัมพ์ ต้องแน่ใจว่า ใช่ฮัมพ์จมูกจริง ๆ หรือไม่ ?

ในเคสที่คิดว่าตนเองเป็นคนจมูกมีฮัมพ์ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อประเมินก่อนว่าเป็นฮัมพ์จริง (True hump) หรือ ฮัมพ์ปลอม (Pseudo hump) ซึ่งเกิดจากสันจมูกบริเวณหัวตาแบนราบมาก หรือปลายจมูกงุ้มตก ทำให้ดูเหมือนมีฮัมพ์ทั้งที่จริง ๆ ไม่ใช่ฮัมพ์สันจมูกจริง หากฮัมพ์ที่จมูกเราเป็นฮัมพ์ปลอม (Pseudo hump) แล้วเราผ่าตัดออก จะยิ่งทำให้จมูกเสียรูปร่าง และความแข็งแรงจนสันจมูกยุบตัว เกิดเป็นลักษณะคล้ายอานม้าได้ (Saddle nose) ดังนั้น จะเห็นว่าเรื่องฮัมพ์ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ก่อนจะเอาออก ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนตามมา

          นอกจากนี้ในเคสฮัมพ์ปลอม (Pseudo hump) ที่เกิดจากปลายจมูกงุ้ม เราสามารถแก้ไขโดยการผ่าตัดแก้ไขยกโครงสร้างปลายจมูกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดฮัมพ์ออก หรือเสริมซิลิโคนจมูกแต่อย่างใด

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!

4.ตะไบฮัมพ์ช่วยให้แก้เรื่องฐานจมูกเอียงหรือใหญ่ได้หรือไม่ ?

ช่วยได้เพียงเล็กน้อยนะครับ   เนื่องจากเคสฐานจมูกเอียงและกว้างส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นกระดูกแข็งด้านข้างสันจมูกหรือกระดูกแข็งกึ่งกลางจมูกมีการคดเอียงหรือกว้างออก   แต่การตะไบฮัมพ์เป็นเพียงการฝนกระดูกส่วนที่นูนบริเวณสันจมูกเท่านั้น   ไม่สามารถปรับทรงฐานจมูกให้ตรงหรือแคบขึ้นได้

หากต้องการปรับทรงฐานจมูกให้ตรงขึ้นหรือแคบเรียวขึ้น   เราจะใช้การตอกปรับทรงฐานจมูกแทน (Osteotomy)   ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใช้ความชำนาญของแพทย์เพิ่มมากขึ้น   มักทำให้เคสที่ผ่าตัดแบบเปิดจมูก (Open Rhinoplasty)

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!
5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!

5.ถ้าอยากเสริมจมูกเทคนิคซิลิโคนแล้วต้องตะไบฮัมพ์ ช่วยให้ซิลิโคนไม่ลอย ไม่เอียงหรือไม่

ไม่จำเป็นนะครับ   เนื่องจากแพทย์สามารถเหลาซิลิโคนให้มีส่วนเว้าหรือโค้งตามฮัมพ์ที่ไม่สูงมากได้ แต่ถ้าเป็นเคสที่ฮัมพ์สูงมากหรือฐานจมูกเอียงอยู่แล้ว   จะไม่สามารถจะไม่สามารถเสริมเทคนิคซิลิโคนให้ดูตรงหรือไม่โก่ง โค้งได้   จำเป็นต้องใช้การผ่าตัดตอกฐานจมูก (Osteotomy) ปรับแต่งฮัมพ์ที่สูงหรือแนวฐานที่เอียงก่อน   เสริมสันจมูกด้วยซิลิโคน   ไม่ใช่การตะไบฮัมพ์

นอกจากนี้ การตะไบฮัมพ์ที่เยอะเกินไปจะส่งผลเสียให้โครงสร้างจมูกโดนทำลาย สูญเสียความแข็งแรง ผิดรูป สันจมูกดูยุบตัวลง (Saddle Nose) ดังที่กล่าวมาแล้ว

6.การตะไบฮัมพ์มากเกินไป มีผลเสียอย่างไร ?

6.1.สันจมูกยุบตัว ผิดรูป (Saddle Nose Deformity)

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะตะไบฮัมพ์จมูก !!!

6.2.มีอาการบวมช้ำหลังผ่าตัดนาน เนื่องจากเลือดออกมากกว่าปกติและมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อมาก ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นได้

6.3.มีอาการปวดหลังผ่าตัดมากกว่าปกติ

6.4.ในกรณีที่กระดูกสันจมูกยุบตัวเยอะมาก อาจทำให้ทางเดินของอากาสภายในโพรงจมูกแคบขึ้น จึงทำให้รู้สึกแน่นจมูกมากขึ้นหลังการผ่าตัด

6.1.สันจมูกยุบตัว ผิดรูป (Saddle Nose Deformity)