เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทางเลือกในการใช้วัสดุต่าง ๆ ในการเสริมจมูกแบบ Open Nose Reconstruction

โดยทีมแพทย์เรามีเทคนิคการเสริมและตกแต่งจมูกได้หลากหลายวิธี  หลากหลายเทคนิคและหลากหลายวัสดุที่ใช้ในการเสริมจมูก ทั้งเนื้อเยื่อของคนไข้เองและวัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ ดังรูปตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายภายใต้ Concept Open Nose Reconstruction / Structural Rhinoplasty ดังภาพประกอบด้านล่าง

ทางเลือกในการใช้วัสดุต่าง ๆ ในการเสริมจมูกแบบ Open Nose Reconstruction

หากในกรณีเสริมด้วยซิลิโคนร่วมด้วย   จะวางซิลิโคนใต้ต่อเยื่อหุ้มกระดูก    เพื่อให้ซิลิโคนแนบกับกระดูกจมูกได้แน่น   ไม่เคลื่อนตัว(Displacement)    จึงป้องกันจมูกเบี้ยวหลังการผ่าตัดได้  ดังภาพประกอบด้านล่าง

ทางเลือกในการใช้วัสดุต่าง ๆ ในการเสริมจมูกแบบ Open Nose Reconstruction