fbpx

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การเสริมจมูกแบบ Open Nose Reconstruction เหมาะสมกับกรณีไหนบ้าง ?

        การปรับแต่งโครงสร้างจมูกแบบเปิด คือ การแก้โครงสร้างภายในจมูกให้โด่งขึ้น (Nose Reconstruction) จากโครงสร้างจมูกเดิมด้วยเทคนิคยืดโครงสร้างและตกแต่งปลายจมูก มีขั้นตอนโดยประมาณ ดังนี้

  • ยืดโครงสร้างปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก
  • จัดเรียงโครงสร้างใหม่ ให้ปลายพุ่งและเรียวขึ้น
  • ยกโครงสร้างกระดูกอ่อนปีกนก ให้ดูเรียวขึ้น
  • ตอกแนวฐานจมูก 2  แนว (เทคนิคเฉพาะ)  ลดขนาดสันจมูก แก้คดเบี้ยวเอียง
  • ตอกฮัมพ์ในกรณีที่ฮัมพ์สูง
  • ตกแต่งไขมันส่วนเกินบริเวณปลายจมูก
การเสริมจมูกแบบ Open Nose Reconstruction เหมาะสมกับกรณีไหนบ้าง ?