การดูแลตนเองหลังการยิงเลเซอร์

  1. งดตากแดดจัดนาน ๆ 3-4 สัปดาห์ และควรทากันแดด SPF > 30 บริเวณที่ยิงเลเซอร์อย่างน้อย 1 เดือน
  2. งดการทำให้ผิวบริเวณที่ยิงเลเซอรื บาดเจ็บ 5 วันแรกหลังยิงเลเซอร์
  3. งดการอาบน้ำอุ่นจัด ( Hot baths )
  4. งดการออกกำลังกายหนั ก ๆ โดยเฉพาะกีฬาที่มีการเสียดสีบริเวณที่ยิงเลเซอร์
  5. งดนวดหน้า , การสคับหน้า
  6. งดการบำรุงผิวที่มีสารประกอบของ Whitening agent , AHA และ Vitamin A เป็นต้น
  7. สำหรับ Make Up เริ่มทาได้ 1 วัน หลังยิงเลเซอร์ ช่วง 5 วันแรกหลังยิงเลเซอร์ควรล้าMake Up เบา ๆ ด้วยความนุ่มนวล
  8. อาจมีอาการบวมแดง เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะหายไปเอง ภายใน 1-3 วัน

กรณีฉุกเฉินหรือนอกเวลาทำการ

คุณสามารถโทร. 08 1409 6313  หรือ  แชทคุยกับแพทย์โดยตรง ›