รีวิวศัลยกรรมของเรา

ศัลยกรรมดึงคิ้ว,หน้า,คอ

Brow , Face , Neck Lift Surgery

ศัลยกรรมหน้าผาก

Forehead Augmentation

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า ดูดไขมันบริิเวณแก้ม เหนียงและคอ

Liposculpture

ศัลยกรรมเติมไขมันหน้าเด็ก

Autologous Fat Graft

ศัลยกรรมลดขนาดไขมันกระพุ้งแก้ม

Buccal Fat Reduction Surgery

ศัลยกรรมลักยิ้มธรรมชาติ

Natural Dimple Creation

ศัลยกรรมปลูกผม

Hair Transplantation