แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร

นพ.สุวิน สมเงิน (หมอกร)

แพทยสภา เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง
(ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ( หู คอ จมูก)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย

หมอกร

Doctor Information

Priorities

 • Facial Plastic Surgery – Facial Design
 • Open Septorhinoplasty , Nose Reconstruction
 • Upper Blepharoplasty
 • Lower Blepharoplasy & Midface Lifting
 • Brow & face & Neck Lifting
 • Forehead Augmentation & Reshaping (Standard and Customized Silicone Sheet)
 • Autologous Fat Graft
 • Chin Augmentation
 • Face & Neck liposculture
 • Buccal Fat Reduction & Natural Dimple Creation
 • Hair Transplantation FUT & FUE

Work Authorization

 • Dr.Gorn Aesthetique – คลินิกหมอกร) (Facial Plastic Surgery Clinic) , Bangkok , Thailand
 • Dr.Gorn Clinic , Nan Branch , Thailand
 • Facial Plastic Surgery Department ; Piyavate Hospital , BKK , Thailand

Postgraduate Attending and Education

 • International Course of Master Class Rhinoplasty (Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand) 2013
 • International Course of Master Class Blepharoplasty (Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand) 2014
 • 13th Annul International Rhinoplasty Course (Rhinoplasty Master class Manila) 2014 Philippines
 • Finesse in Facial Plastic Surgery The Regensburg Course 2014 The Regensburg Center for Facial Plastic Surgery A full day intensive training anatomic dissection workshop in face lift and cosmetic facial surgery. Regensburg, September 15th, 2014 – University of Regensburg, Germany
 • Finesse in Facial Plastic Surgery The Regensburg Course 2014 The Regensburg Center for Facial Plastic Surgery A full day intensive training anatomic dissection workshop in cosmetic and functional nasal surgery. Regensburg, September 15th, 2014 – University of Regensburg, Germany
 • 4th International Conference of Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstruct, 6th Congress of the Korean Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, 11th April – 13th April 2014, Seoul, Korea
 • Certificate of Training Has completed the training course of plastic surgery at Korea academy of plastic surgery, JW plastic surgery center, 16th April – 18th April 2014, Seoul, Korea
 • Fresh Cadaver Hands – On Master Class : Asian Rhinoplasty & Management of Ils Complication, International Fellowship in Advanced Aesthetic Science ; IFAAS ,September 21-22, 2023. Academia, Singapore General Hospital, Singapore
 • Preservation Rhinoplasty , February 25th – 27th 2022 . Nice , France.

Diploma Certification

 • Doctor of Medicine (First class honor)
 • Diploma in Dermatology (Lion Supanahong Institute of Dermatology)
 • Diploma in Cosmetic Surgery (KCCS ; Korea)

Board Certification

 • Diplomate Board of Aesthetic Medicine ; USA
 • Diplomate Board of Anti – aging & Regenerative Medicine ;A4M ; USA
 • Diplomate Board of Otorhinolaryngology ; Thai Medical Council
 • Diplomate Board of Facial Plastic & Reconstructive Surgery ; Thai Medical Council

International Meeting & Conference

 • Master class of Blepharoplasty (Thailand ,Taipei , Korea)
 • Master class of Rhinoplasty (Thailand , Korea)
 • Master class of Fat Grafting (Thailand , Korea)
 • Finesse in Facial Plastic Surgery , Regensburg , Germany
 • Master class of Facial & Neck Lifting (Singapore , Taipei , Korea , Italy , UK)
 • Annual Meeting & World Congress on Anti – Aging Medicine , Lasvegus , USA

Work History

Work History (Experience)

 • 1997 – 1998 General Practitioner, Thammasat Hospital, Pathumthani, Thailand
 • 1999 – 2000 General Practitioner, Chularat Hospital, Bangkok, Thailand
 • 2001 – 2002 Cosmetic Dermatology, Rajdhevee Clinic, Bangkok, Thailand
 • 2007 – 2009 Ear Nose Throat ; ENT, Kasemrad Hospital, Bangkok, Thailand
 • 2010 – 2015 Ear Nose Throat ; ENT, Dr.Gorn Aesthetique , Bangkok, Thailand
 • 2016 – Present Ear Nose Throat ; ENT and Facial Plastic & Reconstructive Surgery, Dr.Gorn Aesthetique, Bangkok, Thailand

Professional Society

Professional Society

 • Membership in The Royal College of Otolaryngologist Head and Neck Surgeon of Thailand
 • Membership Thai association and academy of cosmetic surgery and medicine, Thailand
 • Membership Facial Plastic & Reconstructive Surgery Association of Thailand (AFPRS)
 • Membership in The Korean College of Cosmetic Surgery
 • Membership in The Rhinoplasty Society of Europe ; RSE
 • Membership in The European Academy of Facial Plastic Surgery ; EAFPS

Speakers

 • Guest Speaker for Korean College of Cosmetic Surgery; KCCS
 • Guest Speaker for Association of Aesthetic Anti – Aging Surgery A2S Thailand
 • Guest Speaker for Health Education and Academics Thailand; HEAT

Education and Experience

Education and Experience Work Experience

 • 1997 Doctor of Medicine. (First class honor) Thai Medical Council License No.22337
 • 2001 Diploma in Dermatology. (The Supanahong Dermatology Institute).
 • 2006 Diplomate Board of Otolaryngology. Thai Medical Council License No.16318
 • 2014 Diploma in Cosmetic Surgery. (Korean College of Cosmetic Surgery ;KCCS)
 • 2016 Diplomate Board of Facial Plastic & Reconstructive Surgery. Thai Medical Council License No.13553

Residency

 • Phramongkutklao Hospital

Internship

 • Thammasat University Hospital

Medical School

 • Faculty of Medicine
 • Thammasat University (First class honor)

Loan Forgiveness

 • None