แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร

นพ.สุวิน สมเงิน (หมอกร)

แพทยสภา เกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง
(ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ( หู คอ จมูก)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย

หมอกร

Doctor Information

Priorities

 • Facial Plastic Surgery – Facial Design
 • Open Septorhinoplasty , Nose Reconstruction
 • Upper Blepharoplasty
 • Lower Blepharoplasy & Midface Lifting
 • Brow & face & Neck Lifting
 • Forehead Augmentation & Reshaping (Standard and Customized Silicone Sheet)
 • Autologous Fat Graft
 • Chin Augmentation
 • Face & Neck liposculture
 • Buccal Fat Reduction & Natural Dimple Creation
 • Hair Transplantation FUT & FUE

Work Authorization

 • Dr.Gorn Aesthetique – คลินิกหมอกร) (Facial Plastic Surgery Clinic) , Bangkok , Thailand
 • Dr.Gorn Clinic , Nan Branch , Thailand
 • Facial Plastic Surgery Department ; Piyavate Hospital , BKK , Thailand

Certification and Licensure

State Licenses

 • Doctor of Medicine , 22337 , Active
 • Oto laryngology , 16318 ; Active
 • Facial Plastic and Reconstructive Surgery , 13553 ; Active

Diploma Certification

 • Doctor of Medicine (First class honor)
 • Diploma in Dermatology (Lion Supanahong Institute of Dermatology)
 • Diploma in Cosmetic Surgery (KCCS ; Korea)

Board Certification

 • Diplomate Board of Aesthetic Medicine ; USA
 • Diplomate Board of Anti – aging & Regenerative Medicine ;A4M ; USA
 • Diplomate Board of Otorhinolaryngology ; Thai Medical Council
 • Diplomate Board of Facial Plastic & Reconstructive Surgery ; Thai Medical Council

International Meeting & Conference

 • Master class of Blepharoplasty (Thailand ,Taipei , Korea)
 • Master class of Rhinoplasty (Thailand , Korea)
 • Master class of Fat Grafting (Thailand , Korea)
 • Finesse in Facial Plastic Surgery , Regensburg , Germany
 • Master class of Facial & Neck Lifting (Singapore , Taipei , Korea , Italy , UK)
 • Annual Meeting & World Congress on Anti – Aging Medicine , Lasvegus , USA

Work History

Work History (Experience)

 • Laser & Hair Restoration Surgery ; Rajdhevee Clinic , Bangkok , Thailand
 • Cosmetic Dermatology & Antiaging Medicine , S – Medical spa , BKK    Thailand
 • ENT & Head & Neck Surgery , Kasemrad Hospital , BKK Thailand
 • ENT Department , Seriruk Hospital , BKK Thailand
 • ENT Department , Vejthani Hospital , BKK Thailand

Professional Society

Membership

 • Membership The Royal College of Otolaryngologist Head and Neck Surgeon of Thailand
 • Membership Thai association and academy of cosmetic surgery and medicine , Thailand
 • Membership Facial Plastic & Reconstructive Surgery Association of Thailand (AFPSS)
 • Membership The Korean College of Cosmetic Surgery (Korea)

Speakers

 • Guest Speaker for Korean college of Cosmetic Surgery ; KCCS
 • Guest Speaker for Association of Aesthetic Anti – Aging Surgery A2S Thailand

Education and Experience

Education and Experience Work Experience

 • Laser & Hair Restoration Surgery ; Rajdhevee Clinic , Bangkok , Thailand
 • Cosmetic Dermatology & Antiaging Medicine , S – Medical spa , BKK    Thailand
 • ENT & Head & Neck Surgery , Kasemrad Hospital , BKK Thailand
 • ENT Department , Seriruk Hospital , BKK Thailand
 • ENT Department , Vejthani Hospital , BKK Thailand

Residency

 • Phramongkutklao Hospital

Internship

 • Thammasat University Hospital

Medical School

 • Faculty of Medicine
 • Thammasat University (First class honor)

Loan Forgiveness

 • None